Finančný manažmentPodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 5. októbra 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pozýva zamestnávateľov na odborné semináre na tému Elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou a najčastejšie chyby zamestnávateľov. Semináre budú v pobočkách Sociálnej poisťovne po celom Slovensku v októbri a v novembri 2018.

Semináre budú bezplatné a ich cieľom je pomôcť zamestnávateľom, podnikateľom, vrátane SZČO, ktoré zamestnávajú ďalšie osoby, vyvarovať sa chýb pri plnení povinností v oblasti sociálneho poistenia. Lektormi budú odborníci zo Sociálnej poisťovne, ktorí podnikateľom odpovedia na všetky otázky a vysvetlia postupy pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou, aby sa v budúcnosti vyhli chybám, nedorozumeniam alebo pokutám.

Kontroly Sociálnej poisťovne ukazujú, že chyby zamestnávateľov sa opakovane vyskytujú napríklad pri registrácii zamestnancov (poistencov Sociálnej poisťovne), neprihlásením zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov, nepredložením výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo nenahlásením zmien – či u zamestnávateľa alebo u zamestnanca.

Napríklad neodovzdané výkazy zamestnancov Sociálna poisťovne mesačne prostredníctvom sms správ a mailov upozorňuje zhruba 10 tisíc podnikateľov, na aktuálne mesačné nedoplatky až 26 tisíc zamestnávateľov. Ak obratom zareagujú a splnia si svoje zákonné povinnosti zostávajú bez sankcií. Ale ak riešenie problému odkladajú, začne narastať dlh a s nimi aj sankčné postihy.

Termíny seminárov v jednotlivých regiónoch a pobočkách Sociálnej poisťovne záujemcovia nájdu v pozvánkach, ktoré postupne zverejňujeme na webovej stránke www.socpoist.sk.