EkonomikaManažmentPodnikaniePrieskumy a analýzy xa Publikované 14. februára 2019 zobraziť celý profil

V roku 2019 stúpne počet insolvencií na Slovensku o rekordných 16 percent. Po Číne je to najviac spomedzi všetkých 43 krajín vo svete, ktoré boli zaradené do najnovšej analýzy spoločnosti Euler Hermes. Na porovnanie, susedné Poľsko zaznamená rast insolvencií len o 5 percent a Rakúsko o 2 percentá.

Platobná neschopnosť

Platobná neschopnosť vo svete má stúpať už tretí rok po sebe, podieľať sa na tom majú firmy aj jednotlivci. Priemerne má počet insolvencií stúpnuť o 6 percent, no medzi krajinami existujú veľké rozdiely. Príkladom je Slovensko, ktoré sa v tomto ukazovateli dostane na špičku – podľa Euler Hermes najviac, o 20 percent, stúpnu insolvencie v Číne a hneď po nej, o 16 percent, na Slovensku.

„Vysoký nárast na Slovensku súvisí najmä s novelizáciami zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré boli prijaté v roku 2017. Tieto nielenže upravili priebeh konkurzných konaní, ale uľahčili aj osobné bankroty, čo ľudia vo veľkom začali využívať,“ vysvetľuje Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok.

Prvú päťku krajín, v ktorých má platobná neschopnosť narásť najviac, uzatvára Dánsko (+ 15 percent), Čile (+ 13 percent) a Švédsko (+ 10 percent). Naopak, najvýraznejšie zníženie insolvencií zaznamená Maďarsko (o 11 percent) a s podobnými číslami aj Kolumbia, Česko či Brazília.

„Úroveň indexu platobnej neschopnosti odráža celkový rast ekonomiky na celom svete. Platobná neschopnosť sa zvýši v 2 z 3 krajín sveta, čo je dokonca viac ako pred finančnou krízou v roku 2008. Súvisí to s miernejším hospodárskym impulzom, sprísňovaním podmienok financovania či zmenou legislatívy v oblasti platobnej neschopnosti,“ dopĺňa Bak.

Na rastúcich insolvenciách sa budú najviac podieľať sektory stavebníctva, retailu a pôdohospodárstva.


Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. S viac ako 100 ročnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom (business-to-business) finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok.

Jej proprietárna inteligentná sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch, ktoré predstavujú 92 % svetového HDP. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s 5,800+ zamestnancami. Euler Hermes je dcérskou spoločnosťou Allianz poisťovne, vedená na burze Euronext v Paríži (ELE.PA), hodnotená AA od agentúry Standard & Poor´s.
Spoločnosť v roku 2016 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,6 miliardy € a poistné globálne obchodné transakcie za 883 miliárd € v expozícii na konci roka 2016.

Ďalšie informácie na: www.eulerhermes.sk, LinkedIn.