EkonomikaPriemysel xa Publikované 5. mája 2021 zobraziť celý profil

Spoločnosť ECO Recycling Services z Tekovskej Breznice chce v obci Orovnica v okrese Žarnovica vybudovať Mobilné stredisko obehového hospodárstva zamerané na spracovanie stavebných odpadov. Investíciu investor vyčíslil na 4,8 milióna eur.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie Mobilného strediska obehového hospodárstva, ktoré bude zamerané najmä na zber, triedenie, zhodnocovanie a následné spracovanie stavebných odpadov, ale aj využitie recyklátov tak, aby bol prínos výhod tejto recyklácie maximálny pri minimálnom zaťažení životného prostredia a s úspešným plnením cieľov obehového hospodárstva,“ uvádza investor v zámere.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ďalej vysvetľuje spoločnosť, úprava a zhodnocovanie stavebných odpadov sa bude uskutočňovať priamo na mieste ich vzniku. Na pozemkoch v obci Orovnica, ktoré sú vo vlastníctve investora, budú zariadenia umiestnené počas obdobia mimo prevádzky.

Spoločnosť v rámci zámeru počíta so štyrmi drvičmi a tromi triedičmi stavebných odpadov, predpokladaný odhad investičných nákladov na realizáciu činnosti je 4,8 milióna eur. Každým z navrhovaných mobilných zariadení plánuje spoločnosť ročne zhodnotiť viac ako 100 000 ton stavebného odpadu. „Obsluha jedného zariadenia predpokladá potrebu dvoch zamestnancov v jednej zmene,“ približuje spoločnosť s tým, že predpokladaný termín začatia prevádzky činnosti je rok 2021.

Spoločnosť chce surovinu pochádzajúcu zo spracovaných stavebných odpadov využiť aj pri výstavbe dopravnej cestnej siete. „V súčasnosti sa realizuje významná stavba R2 Kriváň – Mýtna. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 kilometrov dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 – 45 metrov ponad trasu cesty I/16. Zároveň prebieha a pripravuje sa rozsiahlejšia rekonštrukcia existujúcej cestnej siete,“ vysvetľuje spoločnosť v zámere.

zdroj: TASR / úprava: redakcia