EkonomikaFinancieZmeny v legislatíve xa Publikované 18. januára 2021 zobraziť celý profil

Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti by sa mala zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jedno- a dvojcentových mincí. Túto možnosť chce zaviesť Ministerstvo financií (MF) SR novelou zákona o cenách, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Mince v obehu zostanú aj naďalej

Rezort financií informoval, že jedno- a dvojcentové mince naďalej zostanú zákonným platidlom. „Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0 – 2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti,“ priblížilo MF.

Článok pokračuje pod reklamou

Návrh zákona sa vypracováva na základe programového vyhlásenia vlády a rámcového plánu legislatívnych úloh vlády. Slovensko tak nasleduje niektoré krajiny eurozóny, ktoré sa pre takéto riešenie rozhodli na národnej úrovni s tým, že jedno- a dvojcentové mince naďalej zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenia Radou EÚ po porade s Európskym parlamentomEurópskou centrálnou bankou (ECB) na úrovni eurozóny. 

Touto úpravou dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku, znížia sa náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie jedno- a dvojcentových mincí, a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí,“ tvrdí rezort financií.

Zaokrúhľovanie by malo byť len v prípade hotovostných platieb, keďže cieľom navrhovanej zmeny je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou. Pri platbe do 5 centov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 centov.

Účinnosť zákona navrhuje MF od 1. januára 2022. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona by sa malo skončiť 5. februára.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre názornosť uvádzame nasledovné príklady

Príklad 1  – platba v hotovosti:

Nákup:
rožok štandard 3x 0,07                                …. 0,21 €
Mlieko polotučné 1 l                                     …. 0,89 €
Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g  …. 1,57 €
Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g    …. 0,99 €
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením  …. 3,66 €
Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti, a to  3,66 € matematicky nadol, na 3,65 €.
Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €.

Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66 €.

Príklad 2  – kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami: 

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením             …. 48,34 €
Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83€, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,33 – 7,66 = 40,68 €, a to matematicky nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €.

Príklad 3  – kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:

a)
Výsledná cena    nákupu                                …. 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou.
20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €.
Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

b)
Výsledná cena    nákupu                                …. 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou.
Kupujúci zaplatí 8,30 €  (8,32 € sa matematicky zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Tabuľka s príkladmi zaokrúhľovania platených cien:

Platená cena v € pred zaokrúhlením Platená cena v € po zaokrúhleníPoznámka
0,010,05Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.
0,020,05Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.
0,030,05Matematické zaokrúhlenie.
0,040,05Matematické zaokrúhlenie.
0,050,05Cena sa nezaokrúhľuje.
0,060,05Matematické zaokrúhlenie.
0,070,05Matematické zaokrúhlenie.
0,080,10Matematické zaokrúhlenie.
0,090,10Matematické zaokrúhlenie.
0,100,10Cena sa nezaokrúhľuje.
0,110,10Matematické zaokrúhlenie.
0,120,10Matematické zaokrúhlenie.
0,130,15Matematické zaokrúhlenie.
0,140,15Matematické zaokrúhlenie.
0,150,15Cena sa nezaokrúhľuje.
0,160,15Matematické zaokrúhlenie.
0,170,15Matematické zaokrúhlenie.
0,180,20Matematické zaokrúhlenie.
0,190,20Matematické zaokrúhlenie.
0,200,20Suma sa nezaokrúhľuje.
0,210,20Matematické zaokrúhlenie.
0,220,20Matematické zaokrúhlenie.
0,230,25Matematické zaokrúhlenie.
0,240,25Matematické zaokrúhlenie.
0,250,25Cena sa nezaokrúhľuje.
0,260,25Matematické zaokrúhlenie.
0,270,25Matematické zaokrúhlenie.
0,280,30Matematické zaokrúhlenie.
0,290,30Matematické zaokrúhlenie.
0,300,30Cena sa nezaokrúhľuje.
0,310,30Matematické zaokrúhlenie.
0,320,30Matematické zaokrúhlenie.
0,950,95Cena sa nezaokrúhľuje.
0,960,95Matematické zaokrúhlenie.
0,970,95Matematické zaokrúhlenie.
0,981Matematické zaokrúhlenie.
0,991Matematické zaokrúhlenie.
11Cena sa nezaokrúhľuje.
1,011Matematické zaokrúhlenie.
1,021Matematické zaokrúhlenie.
1,031,05Matematické zaokrúhlenie.

zdroj: TASR / úprava: redakcia