EkonomikaFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 12. januára 2018 zobraziť celý profil

V roku 2017 vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach prvýkrát v histórii viac ako 500 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (80 % z cla) do rozpočtu EÚ.  

Colný úrad Nitra v roku 2017 odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu EÚ viac ako 500 miliónov eur (516 492 807,24 eur). Túto sumu tvorilo viac ako 3,8 milióna eur cla, 319,1 milióna eur DPH a 193 milióna eur spotrebných daní. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich, 80 % z cla, do rozpočtu EÚ. Oproti roku 2016 to znamená nárast vo výbere finančných prostriedkov o takmer 86 miliónov eur.

V roku 2017 prerokovali nitrianski colníci viac ako 21 000 zásielok pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom občania a firmy podali 18 342 colných vyhlásení s 59 719 tovarovými položkami. Počet zásielok tovaru vyvážaného mimo EÚ, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, je ešte vyšší – ide o 24 757 colných vyhlásení. V rámci nich však bolo menej tovarových položiek, a to 44 620. Do režimu tranzit colníci prepustili 945 zásielok.
V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom sme počas roka zaistili alebo zabezpečili tovar v celkovej hodnote viac ako 139 000 eur, okrem iného:

  • 14 330 cigariet a 8,1 kg tabaku,
  • 116,08 l liehu,
  • 24 910 ks „fejkov“.

V siedmich prípadoch nitrianski colníci odhalili nezákonnú prepravu a držbu drog

(marihuana, metanfetamín), z dôvodu vecnej príslušnosti boli všetky prípady postúpené príslušníkom PZ SR. V rámci správy spotrebných daní bolo vykonávaných viac ako 440 daňových kontrol a viac ako 2 700 miestnych zisťovaní, taktiež bolo vykonaných viac ako 1 300 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP, pri ktorých boli udelené pokuty na mieste vo výške 122 570 eur.

V roku 2017 vykonali nitrianski colníci aj 2 616 cestných kontrol, počas ktorých preverili viac ako 17 500 motorových vozidiel. Pri monitorovaní radiácie a iných špeciálnych kontrolách bolo skontrolovaných viac ako 20 000 motorových dopravných prostriedkov. V rámci spolupráce s políciou, SOI, ŠVaPS, IŽP či inými orgánmi štátneho dohľadu, sa jednotlivé útvary colného úradu zúčastnili na 358 spoločných kontrolných akciách. Počas kontrol boli udelené pokuty v blokovom konaní vo výške viac ako 20 000 eur.

Za porušenia colných a daňových predpisov udelili colníci z nitrianskeho colného úradu v roku 2017 pokuty v správnom konaní vo výške viac ako 71 419 eur, v rámci exekúcie vymohli viac ako 113 000 eur a pri výkone kontrol po prepustení tovaru dovymerali colný dlh a DPH vo výške viac ako 775 000  eur.

zdroj: finančná správa