KontrolyPodnikanie xa Publikované 21. novembra 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uskutočnila v období od 15.08.2022 do 09.09.2022 celoslovenskú kontrolnú akciu realizovanú v spolupráci s gestormi projektu spoločenskej zodpovednosti NA VEKU ZÁLEŽÍ. Zameraná bola na kontrolu zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

Zákaz predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak vyplýva zo zákona o ochrane nefajčiarov, kde je uvedená aj povinnosť odoprieť predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

O kontrole SOI informovala

Kontrolná akcia sa uskutočnila v rámci proaktívnej informačnej kampane, ktorej cieľom mala byť najmä prevencia a eliminácia zákonom zakázaného predaja a informovali sme o nej našich čitateľov včas.

Obchodníci predali cigarety v 20-tich percentách prípadov

Z vykonaných 604 kontrolných nákupov, v ktorých boli osobami mladšími ako 18 rokov požadované tabakové výrobky, boli tieto odpredané v 131 prípadoch, čo predstavuje 21,69 %. Je teda možné konštatovať, že k odpredaju tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov došlo v každom piatom prípade. Najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov bolo zistených v Trnavskom kraji.

Kontroly budú prebiehať aj naďalej

Kontrole dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov venuje SOI zvýšenú pozornosť už od roku 2008 a pravidelne vykonáva proaktívne celoslovenské kontroly, ale aj reaktívne kontroly na základe prijatých spotrebiteľských podnetov. Na základe výsledkov kontroly SOI konštatuje, že aj napriek pravidelným kontrolám, bol predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov vyšší, ako v predchádzajúcom období.

,,Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu nárastu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, bude SOI venovať problematike dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie osobám mladším ako 18 rokov náležitú pozornosť aj v budúcnosti“, konštatuje SOI.

Zdroj: SOI / redakcia

Ako postupovať v prípade kontroly?

Podnikatelia často zabúdajú byť pri kontrole aktívni. Mnohokrát nevedia, ako sa majú vyjadriť do zápisnice, aké majú možnosti a dokonca sa v niektorých prípadoch pravdepodobne radia so samotnými kontrolórmi.

Ak už ale kontrola začne, nebuďte pasívni a nečakajte. Lebo ak nepodniknete včasné kroky, tak odvolávať sa voči pokute môže byť potom neskoro. Určite využite všetky možné opravné prostriedky hneď od začiatku konania (pre každé konanie sú iné). Podstatné je aj, ako sa vyjadríte do protokolu / zápisnice / záznamu. Ak máte možnosti, využite napr. aj námietky, vyjadrenie do zápisnice, vyjadrenie k správnemu konaniu, podajte odvolanie, žalobu a pod., alebo sa poraďte s tými, ktorí sa tejto téme venujú pravidelne! Takéto správne konanie štandardne trvá mesiace.

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.