ENDORF s.r.o.

Pracovná zdravotná služba Ing. Katarína Tóth

Spoločnosť ENDORF s.r.o. pre vás zabezpečuje služby spojené s ochranou zdravia vašich zamestnancov na pracovisku už od roku 2014. Ide o komplex služieb PZS (Pracovná zdravotná služba), BOZP a ochrana pred požiarmi. V súvislosti s pracovnou zdravotnou službou plníme požiadavky zamestnávateľa a legislatívy, zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie podľa súčasne platných právnych predpisov, spracovanie prevádzkových poriadkov a plánov HACCP pre gastro prevádzky nazývané tiež zariadenia spoločného stravovania.

Našim cieľom je dosiahnuť spokojnosť zamestnávateľov, zamestnancov a zároveň splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek. O vašu spokojnosť sa stará odborný a ochotný tím ľudí s dlhoročnými vedomosťami a skúsenosťami v danej oblasti. Sledujeme všetky legislatívne zmeny a v prípade, ak sa vás týkajú, bezodkladne vás informujeme.

Celý tím ľudí je pod vedením Mgr. Kataríny Tóth, ktorá vyštudovala verejné zdravotníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Katka je zároveň aj technikom BOZP a technikom požiarnej ochrany. Spolu s ostatnými členmi tvoríme súhru odborných vedomosti a skúsenosti. Na nás sa môžete kedykoľvek obrátiť.

Poradíme vám pri otváraní novej prevádzky, pri spustení prevádzky a samozrejme aj v prípade zabehnutej prevádzky. Môžete nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou. Zabezpečíme vám odpovede a zistíme postupy.

Pracovná zdravotná služba, BOZP, ochrana pred požiarmi nie len o plnení legislatívnych požiadaviek, kedy pri ich nesplnení hrozia zamestnávateľovi niekoľko tisícové pokuty, ale je to aj oblasť ochrany zdravia. Je to oblasť, ktorá je pre nás vášňou a svoju prácu robíme s nadšením a radosťou. Radíme našim zákazníkom, prinášame im novinky, upozorňujeme na zmeny.

Čo sa nám však dlhodobo osvedčilo je to, že si príslušné dokumentácie klienti dávali vypracovať u nás a tak ich mali vypracované a schválené na prvýkrát. Zo strany úradov nie sú vytýkané žiadne nedostatky. Odbremeníme vás od legislatívy, pretože tieto požiadavky dokážeme zvládnuť rýchlo a bez toho, aby vás zaťažovali.

Čítať viac
Kontakt:

Tel.č.: 0907 912 579

E-mail: pzs.katarina@gmail.com

Web stránka: www.zdravievpraci.sk

Ing. Katarína Tóth