EkonomikaObchod a služby xa Publikované 26. marca 2021 zobraziť celý profil

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje nakúpiť ochranné prostriedky a dezinfekciu proti ochoreniu COVID-19 pre rezort, ale aj pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Cenu zákazky odhaduje na 15 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH)

Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Zákazka zahŕňa nákup a dodanie zdravotníckeho materiálu, ochranných prostriedkov a dezinfekčných prípravkov na predchádzanie ochoreniu vyvolaného novým koronavírusom. A to pre rezort práce, organizácie v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti MPSVR a pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, pričom zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Ide o užšiu súťaž a použije sa elektronická aukcia. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 20. apríla.

zdroj: TASR / úprava: redakcia