EkonomikaPodnikaniePoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 17. októbra 2018 zobraziť celý profil

Mimoriadny odvod pre obchodné reťazce má za cieľ zmeniť nerovnomerné prerozdelenie zisku, na ktorom v súčasnosti najviac profitujú obchodníci. Všetky financie, ktoré štát získa, poputujú naspäť do poľnohospodárskeho sektora, najmä na podporu slovenských prvovýrobcov, potravinárov a na opatrenia proti výkyvom počasia.

  • Spravodlivejšie prerozdelenie peňazí medzi farmármi, potravinármi a obchodom
  • Mimoriadny odvod vo výške 2,5% by mal priniesť do štátneho rozpočtu približne 120 miliónov eur
  • Všetky financie pôjdu naspäť do agropotravinárskeho sektora

„Občania sa nás pýtajú, prečo je na pultoch tak málo slovenských potravín? Prečo sú slovenské potraviny drahšie ako zahraničné? A prečo potraviny tej istej značky sú u nás menej kvalitné ako západných krajinách. Dôvodom sú najmä vysoké obchodné prirážky, ale aj množstvo ďalších neprimeraných praktík reťazcov. Naša trpezlivosť s týmto drakonickým správaním skončila,“ vyhlásila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podľa ministerky obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie a preto, tam, kde nefunguje trh, musí zasiahnuť štát

Mimoriadny odvod vo výške 2,5% by mal priniesť do štátneho rozpočtu približne 120 miliónov eur. Všetky financie z neho pôjdu naspäť do agrosektora na vytvorenie rizikového fondu, marketingového fondu, na boj proti klimatickým zmenám, na podporu farmárov a potravinárov a na zintenzívnenie potravinových kontrol na všetkých úrovniach.

„Na akékoľvek zvýšenie cien nevidíme žiadny dôvod. Reťazce majú u nás obrovské obchodné prirážky, znevýhodňujú slovenské produkty a ich zisky sú vyššie ako v západnej Európe. Chceme, aby naši výrobcovia potravín mali slušne zaplatené za dodaný tovar. A chceme tiež, aby spotrebitelia mali na pultoch dostatok domácich potravín.“

„Obchodné reťazce v minulosti zlikvidovali tisícky drobných predajcov a zabezpečili si tak dominantné postavenie na trhu. Využívajú nátlak na slovenských výrobcov potravín, ktorí sú neraz nútení predávať aj pod výrobné náklady. Za minulý rok vzrástli ceny potravín o 5,4%, ale toto zvýšenie sa vôbec nepremietlo do cien ich dodávateľov – poľnohospodárov a potravinárov,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Podľa neho cieľom je odvodom rovnomernejšie rozdeliť financie v potravinovom dodávateľskom reťazci. Aby neprosperoval len obchod, ktorý vyváža väčšinu ziskov do zahraničia a okrem premieňania polí na predajne neprináša pridanú hodnotu. „Chceme, aby mali férový podiel aj poľnohospodári a spracovatelia, teda tí ktorí vyrábajú pridanú hodnotu, starajú sa o pôdu a zabezpečujú našu potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť.“

„Trpezlivosť Slovenskej národnej strany (SNS) s reťazcami, ktoré svojim neakceptovateľným honom za ziskom zatláčajú svojim správaním slovenských farmárov a potravinárov za hranice existencie, skončila. Reťazce si nasadzujú dvoj- až trojciferné obchodné prirážky, znevýhodňujú slovenských výrobcov a používajú nekalé praktiky, pretože vedia, že slovenský spotrebiteľ preferuje domáce potraviny,“ uviedol Radovan Baláž, poslanec NR SR za Slovenskú národnú stranu a zároveň predkladateľ poslaneckého zákona o mimoriadnom odvode pre obchodné reťazce.

Po schválení zákona budú odvod platiť spoločnosti, ktoré sú prevádzkovateľmi potravinárskeho podniku, majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch, aspoň 10 % obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi a prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Základom odvodu bude čistý obrat obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie.

Mimoriadny odvod bude vo výške 2,5% obratu a odvodovým obdobím budú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur.

  

  

  

zdroj: MP SR