DaneDaňové priznanieFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 30. júna 2023 zobraziť celý profil

Daňovníci majú posledný deň na podanie daňového priznania (DP). Dnes – 30.6.2023 totiž uplynie lehota tým, ktorí finančnej správe oznámili trojmesačný odklad.

Iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je, preto je potrebné túto povinnosť splniť v zákonom stanovenej lehote. V tejto predĺženej lehote je potrebné nielen DP podať, ale aj zaplatiť daň. Finančná správa od polovice februára umožňuje platbu daní platobnou kartou.

Podať DP do konca septembra môžu len tí daňovníci, ktorí podali do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.

Preplatok vrátia v auguste

Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na  podanie DP do 30. júna 2023, vznikne preplatok na dani z príjmov, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta 2023. Tí, ktorí si predĺžili lehotu na  podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v riadnom DP podanom v predĺženej lehote. Správca dane musí, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov po predĺženej lehote na podanie DP.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote (čo by znamenalo, že nebude splnená jedna z podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane), môže za stanovených podmienok požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach.

Telefonická pomoc do polnoci

Dnes do polnoci sú ešte klientom nápomocní aj konzultanti call centra finančnej správy. Nájdete ich na voľbe č. 1 a voľbe č. 3 (informácie k elektronickej komunikácii, technickej podpore a dani z príjmov). Kontakt: 048/43 17 222.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia