Finančná správaKontrolyPodnikanieVymáhanie pohľadávok xa Publikované 14. januára 2022 zobraziť celý profil

Viac ako 60 príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa zapojilo do európskej akcie zameranej na odhalenie únikov na cle a daniach. Podarilo sa im zaistiť viacero listín a údajov súvisiacich s podozrivými colnými konaniami.

Desiatky nasadených colníkov

Na Slovensku sa tento týždeň uskutočnila rozsiahla akcia zameraná na odhalenie colných a daňových podvodov, do ktorej sa zapojili aj príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy. Viac ako 60 ozbrojených príslušníkov finančnej správy  prevažne na západnom Slovensku vykonalo 11 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov v súvislosti s vedeným trestným stíhaním pre páchanie trestného činu krátenia dane a poistného ako aj porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou. Podarilo sa im zaistiť viacero listín a údajov súvisiacich s predmetnými podozrivými colnými konaniami.

Článok pokračuje pod reklamou

40 miliónové škody

Trestné stíhanie je vedené Úradom európskej prokuratúry a súvisí z porušením colných predpisov pri dovoze tovaru ako aj porušením colného režimu s  oslobodením od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Okrem Slovenska boli do predmetnej akcie zapojené aj iné členské štáty Európskej únie. Spôsobená škoda predstavuje viac ako 40 miliónov eur.

Rozhodne sa v najbližších mesiacoch

Vyšetrovanie potrvá najbližšie mesiace. Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania v súčasnom štádiu finančná správa nemôže poskytnúť viac podrobnosti.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia