EkonomikaPriemysel xa Publikované 26. októbra 2021 zobraziť celý profil

Klub 500 oceňuje snahy regulačného úradu a ministerstva hospodárstva nájsť riešenia, ako zmierniť extrémne vysoké ceny elektriny pre veľkých odberateľov. Slovensko dlhodobo čelí najvyšším cenám energií pre priemysel, pričom súčasná kríza tento problém len prehĺbila.

Cena elektriny, ktorá vzrástla o 200 % a vzostup ceny plynu o vyše 1300 % sú pre slovenské podniky doslova likvidačné. Návrhy na stanovenie pásmovej TPS pre podnikateľov, s ktorými prišiel Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, by preto podľa Klubu 500 mohli byť cestou, ako znížiť koncové ceny elektriny a pomôcť priemyslu. Klub 500 verí, že ministerstvo a regulačný úrad predstavia v dohľadnej dobe aj opatrenia v oblasti plynárenstva. 

Tarify za prevádzkovanie systému, takzvané TPS, výrazne ovplyvňujú koncovú cenu elektriny a pre veľké výrobné podniky predstavujú nezanedbateľnú položku. Klub 500 víta preto návrh, ktorý predložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.  Stanovenie pásmovej TPS pre podnikateľov je správna cesta, ktorá povedie k zníženiu koncových cien elektriny a pomôže zmierniť súčasnú krízovú situáciu. 

Klub 500 oceňuje postoj Ministerstva hospodárstva SR v snahe hľadať riešenia, ako docieliť zníženie cien a pomôcť priemyslu, ktorý má, okrem iného, najväčší podiel na tvorbe HDP a jeho zdravé fungovanie je pre udržanie ekonomickej kondície krajiny nevyhnutné. Rovnako ústretový prístup by združenie najväčších slovenských zamestnávateľov ocenilo aj od Ministerstva životného prostredia SR a od Ministerstva financií SR.

Klub 500 by v rámci kompenzačných opatrení súvisiacich s odťažením priemyslu uvítal navýšenie zdrojov v Environmentálnom fonde na nepriame CO2 kompenzácie. Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo životného prostredia SR opakovane znížilo rozpočet na financovanie uvedenej zákonnej priority, dostali sa oprávnené priemyselné podniky do významnej konkurenčnej nevýhody voči ich konkurentom v zahraničí, ktorí uvedenú podporu dostávajú v plnom rozsahu (podľa informácií Klubu 500 napríklad susedná Česká republika alokuje 60 mil. eur).

Klub 500 navrhuje dofinancovanie priority na pôvodnú rozpočtovanú sumu 12,8 mil. eur.Klub 500 okrem toho vyzýva ministerstvo hospodárstva, aby tak, ako v prípade elektriny, navrhlo kompenzačné opatrenie aj pri cenách plynu.  Z podhľadu združenia najväčších slovenských zamestnávateľov je nevyhnutné, aby sa znížili poplatky za prepravu a distribúciu plynu. Je tiež dôležité, aby Vláda SR na pôde Európskej komisie rokovala o navýšení dodávok plynu, o stabilizácii trhu a znížení cien.

Vláda by tiež mala iniciovať tlak na Európsku komisiu a Nemecko s cieľom zabezpečenia urýchleného spustenia prevádzky nového plynovodu Nord Stream 2 do prevádzky.