EkonomikaPriemysel xa Publikované 19. mája 2021 zobraziť celý profil

Klub 500 vyzýva vládu, aby prijala opatrenia, ktoré pomôžu postaviť koronakrízou zdecimované odvetvia slovenského priemyslu na nohy.

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov žiada znížiť koncové ceny elektriny pre podniky, upustiť od zvyšovania daní a odvodov a predĺžiť možnosť čerpania štátnej pomoci do konca roka 2021. Pre pandémiu a s ňou spojené obmedzenia vyčerpali podniky všetky rezervy. Situáciu navyše skomplikovali raketovo zvyšujúce sa ceny vstupných surovín, drahá elektrina, ktorá prevyšuje ceny aj o 60 % v porovnaní so zahraničím, no i vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce. Podľa Klubu 500 sú mnohé firmy podkapitalizované a prestávajú byť konkurencieschopné.  

Slovenský priemysel čelí po odznení druhej vlny pandémie kríze, ktorá ho môže pripraviť o konkurencieschopnosť

Mnohé podniky skončili za minulý rok v ekonomickej strate. Podľa Klubu 500 viaceré odvetvia musia v súčasnosti zápasiť s rastúcimi cenami vstupov. Vyššie náklady za vstupné materiály a suroviny hlási chemický, oceliarsky, drevársky, papierenský, ale aj farmaceutický, automobilový priemysel i ďalšie odvetvia.

S rastúcimi cenami vstupov stúpajú aj náklady na dopravu. Zároveň chýbajú niektoré komponenty, dodacie lehoty surovín či súčiastok sa predlžujú, zmluvné termíny neplatia a produkty opúšťajú výrobné linky neskôr, čo má negatívny vplyv aj na cash-flow.

Ceny vstupov rastú v mnohých prípadoch závratnou rýchlosťou. U niektorých komodít používaných v chemickom priemysle stúpli ceny v porovnaní s októbrom minulého roka až o 450 %, dopravné náklady do a zo zahraničia zdraželi o desiatky až stovky percent, naviac nie sú k dispozícii ani voľné kapacity na dopravu vstupov napríklad z Číny. Zvýšili sa aj náklady na pracovnú silu, služby, stavebné materiály, obaly, drevo či kovy. Tento rast však ani zďaleka nekopíruje predajné ceny výrobkov. Začína sa roztáčať cenová špirála a niektorí slovenskí výrobcovia hlásia, že už museli obmedziť výrobu tých produktov, s ktorými nedokázali cenovo konkurovať zahraničiu,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.  

Článok pokračuje pod reklamou

Pre slovenský priemysel sú jedným z najväčších problémov koncové ceny za elektrinu

Tie sú v porovnaní so zahraničnou konkurenciou vyššie niekedy aj o 60 %.  Zároveň z roka na rok rastú aj ceny emisných povoleniek. Za posledné roky vzrástla ich cena za tonu viac ako 10-násobne. Kompenzácia z Envirofondu pre veľkých odberateľov však klesá, pričom v zahraniční sa deje presný opak:

V stave, kedy sú ceny energií ako jedného zo základných vstupov v priemysle o desiatky percent vyššie v porovnaní s okolitými krajinami, sa dá len ťažko konkurovať svojou produkciou a cenami v rámci Európy či sveta. Klub 500 preto žiada vládu, aby urýchlene riešila vysoké koncové ceny elektriny pre priemysel. Je neprijateľné, ak štát prostriedky z predaja emisných povoleniek, ktoré sú v zmysle pravidiel EU určené na konkurencieschopnosť priemyslu a kompenzácie vysokých cien elektriny, neuvoľní na tento účel,“  hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.  

O tom, že firmy už nevládzu vykrývať enormnú finančnú záťaž, svedčí aj fakt, že odkladajú investície a opravy

Podniky sú podkapitalizované, mnohé museli v dôsledku krízy meniť štruktúru predaja a výroby či znižovať stavy zamestnancov. Viaceré firmy podľa Klub 500 hlásia problémy s úbytkom hotovosti, nakoľko štátna pomoc nebola podľa nich v  dostatočnom rozsahu a podniky museli siahať na svoje rezervy.

Podľa Klubu 500 by mal štát brať tento fakt do úvahy pri prijímaní ďalších opatrení a pri zmene legislatívy. Viaceré podniky združené v Klube 500 totiž hlásia za vlaňajší rok medziročný pokles tržieb aj na úrovni 30 – 40 %. Podobne evidujú pokles aj za prvý kvartál tohto roka:

Žiadame preto vládu, aby predĺžila obdobie prvej pomoci do konca roka 2021 a znížila minimálnu  hranicu pomoci na pokles tržieb od 10 %.  Zároveň, v záujme ozdravenia ekonomiky a pracovného trhu, apelujeme na členov koalície, aby neprijímali také návrhy daňovej reformy, ktoré spôsobia len ďalší rast daňovo-odvodového zaťaženia a v niektorých prípadoch aj rozvrat verejných financií. Práve naopak, mali by ísť cestou nižších daní a odvodov a úspory by mali hľadať na výdavkovej strane štátneho rozpočtu, v prebujnenej štátnej, verejnej správe a miestnej a územnej samospráve. Len tak sa podarí ozdraviť a odťažiť slovenský priemysel, ktorého dobré fungovanie je základným krokom k fungovaniu celej ekonomiky,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.