PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 3. mája 2019 zobraziť celý profil

Tlak dnešnej doby preferuje zrýchlenie a skratky, vždy a za každú cenu. Bohužiaľ často aj v štýle „viac kvantity na úkor kvality“. Každý rozumný hospodár, dobrý gazda, zdatný ekonóm i výborný účtovník pozná zákon MINIMAXu. Ten hovorí, že najlepší výstup (systém, proces, produkt) je taký, ktorý pri MINime nákladov (vstupov) docieli MAXimum výnosov (výstupov). Dobré účty majú za následok zvyčajne aj lepšie priateľstvá.

Cieľom nasledovného textu je zhrnúť určitú skúsenosť z vývoja účtovno-daňovej praxe v SR za uplynulé tridsaťročie (1989-2019), t. j. predstaviť jednoduché kamarátske ÚČTOVNÉ DESATORO na pomoc v praxi všetkým UČTOVNÍKOM – v tom najširšom slova zmysle (t. j. aj ekonómom, audítorom, daňovým poradcom, daňovým špecialistom, finančným poradcom i pracovníkom controllingu).

Nie na rýchle prečítanie, ale na pomalšie zváženie a premýšľanie. Načo však kecy, prechádzam k veci. Pozrime sa, samé esá 😊 :

1/ Málokoho vskutku zláka, ťažká práca účtovníka

2/ Účtovanie – práca ťažká, hrozí pri ňom častá skúška

3/ Múdra analytika znižuje riziká

4/ Účtovník je kúzelník, pozná v daniach každý trik

5/ Hoci aj na úkor zisku, nezabudni na poistku

6/ Nemilá daň účtovníka je rola informatika

7/ Účtovníctvo to je veda, bez štúdia nik ho nedá

8/ Kontrola je dôležitá, účtovníka stále máta

9/ Kamarátkou účtovníka stáva sa elektronika

10/ Účtuj radšej pomaly, znižuje to omyly