Finančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 11. februára 2019 zobraziť celý profil

Múdry hospodár, zodpovedný gazda, skúsený ekonóm i pragmatický podnikateľ už teraz rozmýšľa ako správne aplikovať daňové plánovanie i vo vzťahu k daňovému priznaniu na dani z príj-mov za rok 2018.
Cieľom tohto príspevku – je nadväzne na predošlú I. časť nášho príspevku – informácia k daňovej osvete. S ambíciou pomôcť k správnemu zdaneniu daňovou prevenciou (vystríhať sa najčastejších chýb) i daňovou terapiou (aplikovať efektívne know-how k správnej postupnosti krokov).

Daňoví pomocníci zadarmo – kľúčové informácie

Medzi tradičných pomocníkov k správnemu zdaneniu patria okrem živých daňových poradcov (skdp.sk), ekonomických a finančných poradcov, audítorov (skau.sk) i certifikovaných účtovníkov (skcu.sk) aj neživé pracovné pomôcky – okrem daňových zákonov – najmä špecializované daňové a podnikateľské portály ako aj rôzne odborné daňové časopisy, pomocné brožúry a daňové učebnice.

Najznámejšie daňové weby sú napríklad: financnasprava.sk; danovecentrum.sk; skdp.sk; epi.sk; uad.sk; uctokomplet.sk; podnikajte.sk; podnikam.sk; investujeme.sk; atď. Spomedzi printových daňových časopisov možno podčiarknuť nielen poradenské rubriky ekonomických časopisov (napr. HN, TREND, Profit), ale aj ÚAD (Účtovníctvo-audítorstvo-daňovnícvo), Poradca, DÚPP (Daňovo-účtovný poradca podnikateľa), DUO (Dane-účtovníctvo-odvody) bez chýb pokút a penále, Daňový tip, Dane a účtovníctvo, Daňový špeciál, Dane a účtovníctvo v praxi, atď. Z pohľadu reakcií modernej praxe možno za tucet najlepších slovenských daňových učebníc považovať najmä tituly:

1/ Burák, E.: Daňové plánovanie a daňové výdavky (2004)

2/ Dobšovič, D.: Daňové výdavky od A po Z (2006-2018)

3/ Mihál, J.: Daňové a odvodové tipy I.-VI. (2012-2018) 

4/ Berger, W., Vargan, M., Oravcová, A.O.: Daň z pridanej hodnoty v príkladoch (2012)

5/ Burák, E.: Daňová prevencia v príkladoch praxe (2014)

6/ Kocina, J.: Daňové trestné činy (2014)

7/ Šamko, P.: Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (2015)

8/ Stieranka, J., Sabayová, M., Šimonová, J.: Daňové úniky a daňová kriminalita (2016)

9/ Burák, E.: Daňová kontrola očami praxe (2016)

10/ Kolembus, A.: Daňová optimalizácia bez chýb, pokút a penále (2017)

11/ Kolembus, A., Mintál, J.: Daňová optimalizácia bez chýb, pokút a penále (2018)

12/ Benčík, P.: Daňové judikáty (2018)

Daňové plánovanie – hlavné východiská

Daňové plánovanie sa na Slovensku stále nevyučuje, čo je smutné. Finančná gramotnosť za uplynulé tridsaťročie postupuje u väčšiny národa len veľmi pomaly. Základné kroky, finty a grify daňového plánovania však možno zhrnúť do jednoduchý zásad, ktoré prax väčšinu podnikateľských subjektov už dávno naučila. Podčiarknime predovšetkým tieto:

  • Daňové plánovanie sa delí na daňovú prevenciu a daňovú terapiu.
  • Daňová optimalizácia môže byť legálna (zákonná) a nelegálna (nezákonná), pričom múdry daňový subjekt aplikuje len legálnu.
  • Existujú rozdiely medzi daňovým plánovaním (medzi domácim a zahraničným, medzi nástrojmi fyzickej a právnickej osoby).
  • Daňové plánovanie v jednoduchom účtovníctve u fyzickej osoby – napr. živnostníka alebo samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) má iný rámec ako daňové plánovanie v podvojnom účtovníctve u právnickej osoby – napr. spoločnosti s ručením obmedzeným (eseročky) alebo akciovej spoločnosti.
  • Každý obozretný podnik využíva k zníženiu finančného rizika daňové plánovanie.
  • Najlepšími odborníkmi na daňové plánovanie firiem nie sú teoretici, ale praktici.
  • Najskúsenejší a priori sú zvyčajne v praxi – ekonomickí riaditelia, finanční manažéri, daňoví špecialisti, hlavní ekonómovia, vrchní účtovníci a ich poradcovia (na čele s certifikovanými daňovými poradcami – členmi SKDP).
  • Daňové plánovanie v SR nedokáže zatiaľ vyučovať žiadna vysoká škola, ale na trhu už existujú rôzne učebnice daňového plánovania a daňovej optimalizácie (viď príklady v predošlom texte).
  • Aj keď daňové plánovanie znie akokoľvek zložito, jednoduchý daňový plán zvládne k podaniu daňového priznania každý, kto chce (1. dokončiť účtovníctvo za rok 2018, 2. vyplniť daňové priznanie 3. zaplatiť daň. Ak to neviem alebo nechcem robiť sám, tak tento plán začnem tým, že si nájdem a dohodnem daňového poradcu, ktorý to urobí za mňa).