EkonomikaManažmentPrieskumy a analýzyStrategický manažment xa Publikované 22. marca 2023 zobraziť celý profil

Oslabenie dopytu zákazníkov, kybernetické hrozby, zvýšenie daní a prístup k talentom sú po prudkom raste energií v top 5 najväčších výzvach, ktorým čelia firmy. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu nadnárodného lídra v analýze obchodných dát Dun & Bradstreet, ktorý dopytoval manažérov s rozhodovacou právomocou v globálnych spoločnostiach. 

Takmer polovica opýtaných globálnych obchodných lídrov stále považuje rast cien energií za najväčší problém tohto roku. A to napriek všetkej snahe západných krajín zaviesť v zimných mesiacoch stropy pre výdavky za energiu. Podľa včera zverejnenej správy spoločnosti Dun & Bradstreet „Data Driven Resilience: Ako rásť tvárou v tvár neistej budúcnosti“ *, ktorá sa pýtala 3 396 vedúcich pracovníkov firiem v 18 krajinách, sú obavy z rastu cien energií najviac pociťované v Európe, najmä v Poľsku, kde až 60 % respondentov považuje energie za najväčšiu výzvu v čase, keď kontinent zápasí s ďalšími ekonomickými problémami. V Spojených štátoch však tento údaj prudko klesol,  a to na štvrtinu (27 %). Pravdepodobne kvôli tomu, že sa krajina spoliehala na vlastné dodávky energie.

Na podnikanie vplývajú mnohé faktory, ktoré ho zneisťujú

Očakáva sa, že celkové zvýšenie nákladov na podnikanie bude mať v roku 2023 akútny vplyv na viac ako tretinu podnikov opýtaných v prieskume, pretože svet bude po pandémii naďalej kompenzovať svoje ekonomické straty. Hoci prieskum zistil, že 27 % vedúcich pracovníkov hodnotí odolnosť svojho podniku v turbulentných dobách ako „extrémne odolnú“, vzhľadom na pretrvávajúcu ekonomickú neistotu je nevyhnutné, aby si ešte viac firiem vytvorilo vyššiu úroveň odolnosti s cieľom udržania konkurencieschopnosti. Vzhľadom na to je však znepokojujúce, že 85 % podnikov v súčasnosti nevyužíva dáta na pochopenie zmien v ich ekosystéme.

Článok pokračuje pod reklamou

Na dnešnom trhu je mnoho neistôt, ktoré majú zásadný vplyv na podnikateľské prostredie. Spoločnosti čelia mnohým výzvam, vrátane pretrvávajúcej vysokej inflácie, pokračujúceho sprísňovania menovej politiky a vysokých úrokových sadzieb, zvýšených nákladov na energie a pretrvávajúcich následkov pandémie, vojny a geopolitickej nestability. S toľkými trhovými problémami, ktoré ich ťaží, je pre vedúcich predstaviteľov podnikov nesmierne ťažké predvídať, čo bude nasledovať. Rozhodovanie sa stalo zodpovedajúcim spôsobom náročnejším. Mať pohotový prístup k dátovým poznatkom je pre podniky kľúčové, aby sa mohli orientovať v neistom prostredí. Je však znepokojujúce, že významné percento podnikov v súčasnosti dáta týmto spôsobom nevyužíva,“ uviedol Rikard Candell, viceprezident pre dátovú vedu v spoločnosti Dun & Bradstreet.

Poznatky z kvalitných dát budú hrať zásadnú úlohu

Hoci opýtaní vedúci pracovníci podnikov uviedli, že v súčasnosti nevyužívajú údaje na pochopenie zmien v ich okolí, zhodli sa na tom, že údaje podporujú väčšinu ich obchodných funkcií. Napríklad viac ako tri štvrtiny opýtaných manažérov považuje dáta za zásadné pre identifikáciu nových zákazníkov (79 %), rovnako ako pri vyhodnocovaní rizík (78 %) a za nevyhnutné pre finančné plánovanie. 72 % respondentov sa domnieva, že dáta majú zásadný význam aj pri snahe pochopiť zmeny v dodávateľskom reťazci. V skutočnosti už viac ako tretina (37 %) podnikov využíva údaje na zvýšenie príjmov a pätina oslovených zas využíva údaje na rozpoznanie potenciálnych nekalých praktík/podvodov (17 %).

Do budúcna budú poznatky z kvalitných dát hrať zásadnú úlohu v schopnosti podnikov čeliť ďalším ekonomickým turbulenciám a identifikovať nové oblasti rastu. Nie je preto prekvapením, že viac ako štvrtina vedúcich pracovníkov podnikov (27 %) verí, že kvalita dát bude mať pre ich organizáciu najväčší vplyv pri zvyšovaní príjmov.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Niet pochýb o tom, že rastúce ceny energií a pokračujúci rast nákladov predstavujú pre firmy významné hrozby. Hoci si vedúci predstavitelia podnikov po celom svete uvedomujú kľúčovú úlohu dát a poznatkov pre budúci úspech ich firiem, z nášho prieskumu vyplýva, že pre tretinu (32 %) vedúcich pracovníkov je ťažké plne využiť potenciálnu hodnotu svojich dát a viac ako pätina (23 %) si nie je istá, ako z podnikových dát vyťažiť maximálnu hodnotu. Vzhľadom k tomu, že podniky sa usilujú o zvýšenie svojej odolnosti, dáta a analytika budú základným kameňom kritického rozhodovania, čo firmám pomôže pochopiť, čo vaše podnikanie ovplyvňuje a identifikuje riziká i príležitosti. Využitie dát  a analytiky umožňuje podnikom byť proaktívnejší, agilní a plánovať vopred scenáre, ako je dopad ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb či cien energií na fiškálne plánovanie. Využitím dátových poznatkov sa môžu spoločnosti lepšie pripraviť na prekonanie ďalšieho potenciálneho problému, rovnako ako všetkých budúcich, ktoré môžu nastať,“ dodal Rikard Candell z Dun & Bradstreet.

Zdroj: Dun & Bradstreet / úprava redakcia

O Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť.

*Pozn.: Do prieskumu boli zahrnuté tieto krajiny: Spojené kráľovstvo, USA, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Poľsko, Maďarsko, India, Čína, Hongkong a Taiwan. Rozdelenie odvetvia je nasledujúce: architektúra, strojárstvo a stavebníctvo, umenie a kultúra, vzdelávanie, financie, zdravotníctvo, IT a telekomunikácie, právne služby, výroba a verejné služby, maloobchod, stravovanie a voľný čas, predaj, médiá a marketing a cestovanie a doprava.