Finančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 7. augusta 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa rozposlala ďalšie softwarningové (priateľské) upozornenia. Najnovšie ich zaslala približne 100 000 subjektom. Upozornila svojich klientov na daňové nedoplatky.

Finančná správa zaslala približne 100 000 daňovým subjektom elektronické upozornenie na daňový nedoplatok

Konkrétne ide o klientov, u ktorých eviduje finančná správa na osobnom účte daňovníka nedoplatok na dani.
„Priateľské informatívne upozornenia zasielame pravidelne už od novembra 2017. Na doteraz zaslané softwarning-ové oznamy máme veľmi dobré ohlasy. Sme jednou z mála štátnych inštitúcií, ktorá takéto oznamy známe zo súkromnej sféry zasiela. Budeme v nich pokračovať aj naďalej,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze.
Finančná správa novým druhom softwarningu nielenže upozornila na nedoplatok, ale zároveň vyzvala daňové subjekty na zaplatenie nedoplatku a uviedla informácie o správnom označení platby. V elektronickom ozname tiež uviedla postup pre správny spôsob úhrady dane.
„Takýmto upozorňovaním chceme predchádzať nielen pokusom o podvod, ale zároveň upozorniť tých, ktorých chyby či nezaplatené nedoplatky vznikli neúmyselne. Cieľom takýchto informatívnych oznamov je zabezpečiť samonápravu zo strany klientov. Výhodné je to pre obe strany. Môžeme sa vyhnúť zdĺhavým daňovým kontrolám, veľkému počtu daňových exekúcií a klienti zase dostanú informáciu o tom, že nastala nejaká nezrovnalosť ešte pred tým, ako dôjde zo strany finančnej správy ku konkrétnemu daňovému konaniu,“ informoval prezident Imrecze.

Finančná správa posiela softwarningové upozornenia už od konca minulého roka

Pravidelne zasiela do elektronických schránok na portáli finančnej správy napríklad upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH za konkrétne obdobie,  na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na nepodania daňového priznania k dani z príjmov a najnovšie už aj na daňový nedoplatok.
V zasielaní upozornení bude finančná správa pokračovať
Pripravuje totiž upozornenia aj za oblasť spotrebných daní – na podanie daňového priznania či upozornenia na pohľadávky, ukončenie platnosti bankovej záruky a pod. V daňovej oblasti napríklad aj na správny spôsob ukladania účtovných dokumentov, najmä výročných správ, do registra účtovných závierok.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky.
Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať alebo nie.
 
zdroj: FS SR
 
[mashshare]