Finančná správaKontroly xa Publikované 16. decembra 2021 zobraziť celý profil

Výborná česko-slovenská spolupráca priniesla výsledky. Finančnej správe a kriminalistom zo Slovenska a Českej republiky sa podarilo odhaliť organizovanú skupinu podvodníkov s DPH s medzinárodným presahom. V rámci spoločnej akcie Spevák zadržali celkom 22 osôb vrátane hlavného organizátora a zaistili majetok v hodnote takmer 8 miliónov eur. Vyšetrovanie zatiaľ ukázalo, že podvodníci mali minimálne od januára 2018 do júna 2021 obrať oba štáty o viac ako 6,5 milióna eur na dani z pridanej hodnoty. Do reťazca bolo zapojených niekoľko desiatok firiem. Nejde pritom o jedinú spoločnú akciu, následne sa im podarilo odhaliť organizovanú skupinu obchodujúcu s pohonnými látkami.

Na území Slovenskej republiky a Českej republiky operovali organizované skupiny podvodníkov s DPH, ktoré obchodovali s fiktívnou, prípadne nadhodnotenou cenou reklamných služieb na závodných vozidlách. Odhaliť sa ich podarilo česko-slovenskému vyšetrovaciemu tímu zloženého z príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy, Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR a kriminalistom Krajského riaditeľstva polície v Zlínskom kraji. Na prípade participoval aj Daňový úrad Bratislava a sekcia boja proti podvodom a anal. rizík na Finančnom riaditeľstve SR. V rámci spoločnej akcie Spevák uskutočnili kriminalisti 23. novembra viac než 50 prehliadok priestorov na rôznych miestach a zadržali celkom 22 osôb vrátane hlavného organizátora (9 zadržaných na Slovensku a 13 na území Českej republiky). „Výsledky spoločnej akcie ma tešia najmä preto, že sa nám podarilo rozložiť organizovanú skupinu, ktorá by okrádala štát o ďalšie milióny eur. Podstatné je, že sa podarilo na obidvoch stranách hranice zaistiť i majetky, ktoré budú použité na úhradu dlhov, prípadne môžu prepadnúť v prospech štátu ako výnos z trestnej činnosti,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Počas vykonaných domových prehliadok boli zaistené rôzne dôkazné materiály ako falošné občianske preukazy, mobilné telefóny, počítače, pečiatky, účtovné doklady, nelegálne držaná zbraň, či finančná hotovosť vo výške 153 tisíc eur. Celkovo sa kriminalistom na území Českej republiky podarilo zaistiť majetok v hodnote takmer 8 miliónov eur (200 miliónov českých korún) vrátane osobných automobilov, či dokonca vrtuľníka. „Rozloženie organizovanej skupiny s medzinárodným presahom, ktorá vo veľkej miere ukracovala štátne rozpočty Slovenskej a Českej republiky je jasným signálom, že spolupráca s českými kolegami a finančnou správou je na vysokej úrovni. Pri odhaľovaní a vyšetrovaní tohto druhu trestnej činnosti nepoľavíme ani do budúcna, práve naopak, túto oblasť posilníme,“ skonštatoval prezident Policajného zboru Štefan Hamran.

Organizovaná skupina sa najmenej od roku 2018 zameriavala na krátenie DPH. Jej členovia vytvárali na území oboch štátov rôzne obchodné spoločnosti, ktoré mali poskytovať reklamné služby. Tie však boli fiktívne, resp. neúmerne nadhodnotené a týmto konaním mala skupina ukrátiť slovenský štátny rozpočet na DPH o viac než 1,4 milióna eur. Na území ČR bol únik na tejto dani predbežne vyčíslený na 5,1 milióna eur (130 miliónov českých korún). Vyšetrovanie zatiaľ ukázalo, že do podvodných obchodných reťazcov bolo doposiaľ zapojených až 52 slovenských spoločností a niekoľko desiatok českých spoločností.
Finančná správa v súvislosti s akciou začala v dotknutých spoločnostiach 15 daňových kontrol a plánuje v nich pokračovať. Okrem toho bolo vydaných aj 21 rozhodnutí o uložení predbežných opatrení na zloženie peňažnej sumy na účet správcu dane. Finančná správa má vďaka kontrolným výkazom na DPH prehľad o spoločnostiach, ktoré si túto reklamu nakúpili, zahrnuli do daňových výdavkov a uplatnili aj nárok na DPH z týchto reklám. „Týmto spoločnostiam dáme priestor, aby sami a dobrovoľne podali dodatočné daňové priznanie a priznali správnu výšku dane. V opačnom prípade tieto spoločnosti musia počítať s následnou daňovou kontrolou a úkony orgánov činných v trestnom konaní,“ dodal Žežulka.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Zadržaní páchatelia čelia trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin krátenia dane a poistného. V tejto súvislosti je preverované podozrenie zo spáchania trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorý mal byť páchaný na území oboch štátov. „Vrchný komisár odboru hospodárskej kriminality Krajského riaditeľstva polície Zlínskeho kraja zahájil trestné stíhanie 25 fyzických a 18 právnických osôb, a to pre obzvlášť závažný zločin krátenia dane, poplatkov a podobnej povinnej platby, ktorý osoby spáchali v prospech organizovanej zločineckej skupiny. V tejto súvislosti je preverované aj podozrenie zo spáchania legalizácie výnosov z trestnej činnosti,“skonštatoval námestník riaditeľa Krajského riaditeľstva policie ČR Zlínskeho kraja Jindřich Kučera. Na Slovensku bolo vznesené obvinenie voči 10 fyzickým a 10 právnickým osobám. Organizátorom hrozí v Českej republike trest odňatia slobody na 9 až 13 rokov.

Akcia Spevák pritom nie je poslednou akciou, na ktorej sa podieľajú slovenskí a českí kriminalisty. Úspešná medzinárodná spolupráca pokračovala ďalej odhalením podnikateľských subjektov, ktorí nielen na území Zlínskeho kraja, ale aj na Slovensku uskutočňovali transfery vysokých čiastok finančných prostriedkov v rámci obchodovania s pohonnými látkami. Na prípade spolupracovali českí kriminalisti s KÚFS, na základe čoho bola zahraničnému subjektu na účtoch zaistená čiastka 2,7 milióna eur. Išlo o obchodovanie s pohonnými látkami medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Kriminalistom sa podarilo zdokumentovať niekoľko medzinárodných obchodných reťazcov, ktoré slúžili len na transfer platieb za dodané pohonné látky a s tým spojené logistické služby cez podnikateľské subjekty na území Slovenska. V rokoch 2015 až 2021 išlo o dodávky dosahujúce takmer 176 miliónov ton. Vyšetrovanie ukázalo, že jednotlivé spoločnosti si medzi sebou vystavovali aj fiktívne faktúry. Vzniklo tak podozrenie z krátenia nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu. Celkový objem kontrolovaných obchodných transakcií presiahol 12 miliárd eur. V súčasnosti vyšetrovatelia pracujú na zdokumentovaní trestnej činnosti skupiny na území Českej republiky a Slovenska prostredníctvom Európskych vyšetrovacích príkazov.

Zdroj Finančná správa, úprava redakcia