Finančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 3. apríla 2018 zobraziť celý profil

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je v riadnom termíne možné podať a daň aj zaplatiť už len dnes – v utorok 3.apríla. Finančná správa má aktuálne k dispozícii približne 75% z celkového predpokladaného počtu daňových priznaní. Dlhšie sú otvorené daňové úrady aj call centrum. Daňové priznanie môžu daňovníci okrem úradov odovzdať aj na viac ako 40 dodatočných miestach, v Bratislave aj v mobilných kanceláriách.

K dnešnému ránu finančná správa eviduje z celkového očakávaného počtu 70% daňových priznaní k dani z príjmu FO (typ A), 68% daňových priznaní k dani z príjmu FO (typ B) a 84% daňových priznaní k dani z príjmu PO.

Stav k 3.4.2018 (ráno)

DPFO (typ A)

302 309

DPFO (typ B)

274 808

DPPO

124 797

Najväčší nápor však aj tento rok už tradične očakáva finančná správa práve počas posledného dňa. Finančná správa preto pripravila pre väčší komfort daňovníkov niekoľko opatrení:

  • Dlhšie otvorené všetky daňové úrady.
  • Dlhšie funguje aj call centrum.
                                                                         Daňové úrady                             Call centrum finančnej správy

Utorok 03.04.

08.00 – 19.00

08.00 – 24.00

  • Viac ako 40 dodatočných miest mimo daňových úradov, na ktorých je možné podať daňové priznania – kompletný zoznam je dostupný na internetovej stránke finančnej správy.
  • Mobilné kancelárie – pri najväčšom daňovom úrade na Slovensku v bratislavskej Petržalke je aj dnes, v utorok  (03.04.), možné podávať daňové priznanie aj bez vystúpenia z auta. Finančná správa na projekte mobilných kancelárií spolupracuje aj s Krajským dopravným inšpektorátom, ktorého príslušníci riadia dopravu v okolí daňového úradu. Parkoviská dali finančnej správe k dispozícii majitelia spoločnosti Real Prim, s.r.o. Na mieste sú tiež mobilné dopravné značky Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré navigujú záujemcov o tento typ služby.
  • Na daňovom úrade na Ševčenkovej je dnes tiež pre verejnosť vyhradených viac ako 40 parkovacích miest na parkovisku za budovou daňového úradu.

Vďaka týmto opatreniam, ktoré platia od minulého týždňa, majú daňové subjekty viac času a možností na samotné podanie daňového priznania, rovnako ako širší priestor na získanie dopytovaných informácií priamo z Call centra finančnej správy.
Tí daňovníci, ktorí si chcú daňové priznanie odložiť, tak môžu spraviť len do dnešnej polnoci na predpísanom tlačive.