EkonomikaFinancieKoronavírus COVID-19 xa Publikované 29. januára 2021 zobraziť celý profil

Európska komisia (EK) v piatok rozhodla o predĺžení dočasného právneho rámca na poskytovanie štátnej pomoci do 31. decembra 2021. Cieľom právneho rámca z marca 2020 je podporiť hospodárstvo členských krajín EÚ po dosahoch spôsobených koronakrízou.

Komisia spresnila, že sa rozhodla rozšíriť aj rozsah pôsobnosti tohto rámca, a to zvýšením zahrnutých finančných stropov a umožnením konverzie určitých návratných nástrojov na priame granty do konca budúceho roka.

Výkonná podpredsedníčka EK pre politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že pandémia nového koronavírusu pretrváva dlhšie, ako sa očakávalo, a preto chce eurokomisia zabezpečiť, aby členské štáty mohli aj naďalej podnikom poskytovať potrebnú podporu na jej prekonanie. Dnes sme predĺžili uplatňovanie dočasného rámca do konca roka.

Členským štátom tak umožníme naplno využívať flexibilitu pravidiel štátnej pomoci na podporu svojich hospodárstiev,“ odkázala komisárka.

Platnosť dočasného právneho rámca mala uplynúť 30. júna 2021 s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktoré bolo možné prijímať do 30. septembra 2021. Keďže pandémia pokračuje, piatkovou zmenou sa predlžuje platnosť všetkých opatrení stanovených v dočasnom rámci vrátane rekapitalizačných opatrení do 31. decembra 2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Ohlásenou zmenou sa zvyšujú stropy stanovené v dočasnom rámci pre určité podporné opatrenia

Predchádzajúce stropy na podnik sa v zásade zdvojnásobili. Nové stropy sú 225.000 eur na podnik v poľnohospodárskej prvovýrobe (doteraz 100.000 eur), 270.000 eur na podnik z odvetvia rybolovu a akvakultúry (120.000 eur) a 1,8 milióna eur na podniky pôsobiace v ostatných odvetviach (predtým 800.000 eur). Rovnako ako aj doteraz sa tieto zdroje počas troch účtovných období môžu kombinovať s pomocou „de minimis“ do výšky 200.000 eur na jeden podnik, respektíve do 30.000 eur na podnik pôsobiaci v oblasti rybolovu a akvakultúry, a do 25.000 eur na podnik z agrosektora.

V prípade spoločností, ktoré boli pandémiou obzvlášť zasiahnuté a oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 stratili počas oprávneného obdobia aspoň 30 % obratu, môže štát prispieť na časť fixných nákladov podnikov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami, a to až do výšky 10 miliónov eur na jednu spoločnosť (predtým tri milióny eur).

Komisia takisto umožní členským štátom konvertovať do 31. decembra 2022 návratné nástroje (záruky, úvery, vratné preddavky) poskytnuté na základe dočasného právneho rámca na iné formy pomoci, ako sú priame granty. Táto konverzia v zásade nesmie prekročiť nové stropy pre obmedzené sumy pomoci. Cieľom je poskytnúť členským štátom stimuly, aby pri poskytovaní pomoci prednostne siahali po návratných nástrojoch.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nedostatočnú súkromnú kapacitu na pokrytie všetkých ekonomicky odôvodnených rizík vývozu do krajín zo zoznamu krajín s obchodovateľným rizikom sa v piatkovej zmene ustanovuje aj predĺženie dočasného vyňatia všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ podľa oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov do 31. decembra 2021. Doposiaľ to bolo do 30. júna 2021.

zdroj: TASR / úprava: redakcia