EkonomikaKoronavírus COVID-19Obchod a službyPriemyselPrieskumy a analýzySlovenskoStavebníctvo xa Publikované 1. februára 2022 zobraziť celý profil

Za januárovým zlepšením ekonomickej nálady na Slovensku stojí predovšetkým nárast dôvery v službách, stavebníctve a v obchode. Podnikatelia v týchto odvetviach hospodárstva boli optimistickí najmä v očakávaniach zvýšeného dopytu a podnikateľských aktivít. Zvýšila sa aj dôvera spotrebiteľov, u ktorých sa zmiernili najmä obavy z očakávaného vývoja nezamestnanosti.

Celková dôvera v slovenské hospodárstvo sa v januári 2022 po výraznejšom poklese na konci minulého roka opäť mierne zvýšila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 3,4 bodu na úroveň 98,2. Aktuálna hodnota je tak výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka, ale naďalej sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 4,3 bodu).

V rámci dôvery podnikateľov sa zisťuje päť čiastkových indikátorov, ktoré vyjadrujú dôveru podnikateľov na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Priemysel je v pesimistickej nálade

Priemyselné firmy hlásia už druhý mesiac zhoršenie nálady. Indikátor dôvery v priemysle v januári poklesol o 1 p. b. (percentuálny bod) na hodnotu -4,3 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj ovplyvnil najmä pokles objednávok a očakávanej produkcie. Zníženie objednávok bolo zaznamenané hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a elektrických zariadení. Pokles produkcie očakávajú najviac vo výrobe farmaceutických výrobkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Služby sú na tom lepšie

Spomedzi piatich sledovaných zložiek rástol najviac indikátor dôvery v službách. Súviselo to pravdepodobne s novými protipandemickými opatreniami, v rámci ktorých sa rozšírili možnosti poskytovania služieb. Po minulomesačnom poklese vzrástla jeho hodnota na 15,7 bodu, v porovnaní s decembrom sa zvýšila o 8,7 p. b. Podnikatelia pozitívnejšie hodnotili dopyt za posledné tri mesiace, ale najmä očakávaný dopyt. Naopak, pesimistickejšie hodnotili podnikateľskú situáciu. Zvýšenie dopytu pociťovali najviac v ubytovacích a stravovacích službách a v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Zhoršovanie nálady spotrebiteľov na Slovensku z konca minulého roka sa v januári stlmilo. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery sa medzimesačne zvýšil o 4,5 bodu a v prvom mesiaci nového roka dosiahol úroveň -21,4. Zaostávanie za dlhodobým priemerom sa tak zmenšilo už len o 1,9 bodu. U spotrebiteľov sa zmiernili najmä obavy z očakávaného vývoja nezamestnanosti. Optimistickejší boli aj v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie. Domácnosti lepšie hodnotili očakávané úspory ako aj svoju očakávanú finančnú situáciu.

Pre uvoľňovanie opatrení sú obchodníci optimisti

Po koncoročnom výraznom poklese indikátor dôvery v obchode v januári 2022 medzimesačne mierne stúpol o 2,7 bodu na hodnotu 18. Obchodníci hodnotili súčasnú situáciu ako priaznivú aj vzhľadom na uvoľňovanie protipandemických opatrení. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace prevládali v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejšie názory najmä medzi podnikateľmi v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach (o. i. odevy, obuv, drogérie, lekárne).

Po dvojmesačnej stagnácii v januári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 3 body na -11,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 12,5 bodu. Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9,6 mesiaca. Viac ako polovica podnikateľov v stavebníctve naďalej očakáva zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie.

Zmena metodiky

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie COVID-19 ŠÚ SR od januára 2021 zmenil indikátor ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu. Očakávania a nálady ŠÚ SR zisťuje mesačne u podnikateľov v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia