Daňové priznanieeKasaEkonomikaFinancieFinančná správaOdvodySlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 10. januára 2022 zobraziť celý profil

Daňové príjmy štátu boli ku koncu minulého roka vyššie o 1,7 miliardy eur ako boli rozpočtované. Vyššie príjmy boli vybraté u viacerých daní, najviac prekročili rozpočet  príjmy z dane  z príjmov právnických osôb (DPPO).

Plnenie rozpočtu vyššie o 14,8 %

Ku koncu minulého roka zaznamenal štát vyšší výber daní. Plnenie rozpočtu je na úrovni 114,8 %. Zatiaľ, čo rozpočet počítal s príjmom 11,8 miliardy eur, skutočné daňové príjmy k 31.12.2021 dosiahli 13,5 miliardy eur.  Finančná správa zaznamenala oproti stanovenému rozpočtu vyšší výber viacerých daní. Výber DPPO sa zlepšil o 1,05 miliardy eur, čo naznačuje výrazne miernejší ako odhadovaný vplyv pandémie na ziskovosť firiem v roku 2020. O 725,2 milióna eur sa zvýšil aj výber dane z pridanej hodnoty a o 50,1 milióna eur stúpol objem dane vyberanej zrážkou. Zvýšil sa aj výber dane z motorových vozidiel, a to o 3,4 milióna eur.

Colné úrady vybrali o 21 % viac

Pozitívny vývoj bol aj v prípade hrubého výnosu daní za daňové a colné úrady, ktorý bol medziročne vyšší o 12 %, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 1,8 miliardy eur. Výnos daňových príjmov vybraných daňovými úradmi bol medziročne vyšší o 8 %. Rozhodujúci vplyv na to mal má vyšší výnos DPPO a DPFO. Príjmy vyberané colnými úradmi sú medziročne vyššie o 21 %. 

Plnenie daňových príjmov štátneho rozpočtu na OpenData portáli finančnej správy

Všetky dáta k plneniu príjmov štátneho rozpočtu sú pre verejnosť dostupné na OpenData portáli finančnej správy. Tento portál spustila finančná správa v novembri tohto roka s cieľom sprístupniť zadarmo občanom, či laickej a odbornej verejnosti všetky údaje, ktoré má k dispozícii. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií akými sú Finančná správa Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií, Byť zdravý je výhra.  Na projekte pracovala finančná správa od začiatku tohto roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33.915 eura vrátane DPH. 

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov