PodnikaniePrieskumy a analýzySlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 5. januára 2022 zobraziť celý profil

O tohtoročnom víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, do ktorého sa zapojilo 1 188 respondentov. Hlasovanie trvalo od 7. do 27. decembra 2021.

Víťaz bol jednoznačný

Do spomínanej ankety bolo nominovaných 56 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebehlo verejné hlasovanie. ,,Víťazom“ bolo Opätovné zavedenie duplicitnej registrácie bankových účtov na daňovom úrade.

Zbytočná administratíva

,,Každý podnikateľ – platiteľ DPH má od 15.11.2021 povinnosť bezodkladne nahlasovať finančnej správe bankový účet, ktorý používa na podnikanie v súvislosti s DPH. Platitelia DPH k 15.11.2021 si túto povinnosť plnili do konca novembra (mali na to presne 16 dní), avšak túto povinnosť majú aj pri akejkoľvek zmene, založení či zrušení účtu. Ide o duplicitnú povinnosť, pretože tieto účty nahlasuje finančnej správe banka. Zároveň, ak sa chce odberateľ vyhnúť ručeniu za DPH, má platiť dodávateľovi iba na účet, ktorý má na finančnej správe oznámený. Teda okrem byrokracie s oznamovaním účtov ide o ďalšiu administratívu pre všetkých odberateľov, aby si pred úhradou faktúr overovali aj čísla účtov svojich dodávateľov“, konštatuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Byrokracia útočí z každej strany

Tohtoročný Byrokratický nezmysel ukazuje, aká húževnatá dokáže byť byrokracia a že boj s ňou je nekončiaci sa proces,“ podotkla predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska Simona Mištíková. 

Finálová desiatka byrokratických nezmyslov vykresľuje rôzne problémy, s ktorými podnikatelia prichádzajú do kontaktu. Okrem regulácii a obmedzení sú to tiež aj nedomyslené opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov