NápadyPodnikaniePrávo a legislatívaPrieskumy a analýzyZmeny v legislatíve xa Publikované 15. decembra 2021 zobraziť celý profil

Byrokratický nezmysel je každoročná anketa o anticenu pre legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľov na Slovensku. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Byrokratické absurdity v roku 2021

Do spomínanej ankety bolo tohto roku nominovaných 56 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „Ukazuje sa, že napriek snahe vlády o zlepšovanie podnikateľského prostredia a niekoľkým antibyrokratickým balíčkom, stále nie je o nové podnety núdza,“ konštatuje Simona Mištíková, predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom ankety.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Potreba zavedenia systémových zmien

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska dopĺňa: „Tohtoročná finálová desiatka odzrkadľuje nominácie, ktoré sme od podnikateľov dostali a oblasti, ktoré medzi nimi boli dominantné. Jednou skupinou sú regulácie, ktoré komplikujú život inovatívnym firmám v oblastiach, kde inovácie takpovediac predbehli legislatívu, druhou skupinou sú opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 a novou skupinou regulácií, ktoré sa čoraz viac objavujú medzi kandidátmi na byrokratický nezmysel, sú regulácie týkajúce sa školstva. Tie zbytočne zväzujú ruky nielen firmám podnikajúcim v tejto oblasti, ale celému sektoru. V desiatom ročníku ankety máme, žiaľ, aj jedno nepotešujúce prvenstvo. Medzi finalistami sa objavila povinnosť, ktorá už v minulosti bodovala, následne bola z legislatívy odstránená a v pozmenenej podobe sa od 15. novembra vrátila“ 

Je treba počúvať ľudí z praxe

Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov sa k tejto ankete vyjadril taktiež: „Aj tohtoročná finálová desiatka nezmyslov zdôrazňuje potrebu zavedenia systémových zmien, ktoré zabránia rastu regulačnej záťaže a zároveň aj vzniku absurdít, aké vidíme v tejto ankete. Dôležité je tiež dôsledné vyhodnocovanie pripomienok v legislatívnom procese a počúvanie ľudí z praxe, čo sa často nedeje“

Hlasovanie

Už iba pár dní zostáva na vyjadrenie názoru, hlasovať je možné do 27.12.2021, do 12:00 hod. na tejto adrese:

Zdroj: www.byrokratickynezmysel.sk, Národné podnikateľské centrum