EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 25. júna 2018 zobraziť celý profil

Bratislava sa na tri dni stane hlavným mestom európskych daňových správ. V dňoch 25. – 27.  júna bude slovenská finančná správa hostiť v Bratislave najvyšších predstaviteľov daňových správ z celej Európy. Valné zhromaždenie Európskej organizácie daňových správ (IOTA) uzavrie ročné predsedníctvo Slovenskej republiky v tejto medzinárodnej organizácii.

Už v pondelok 25. júna sa začne najväčšie medzinárodné podujatie, ktoré organizuje finančná správa v roku 2018. Na Valné zhromaždenie IOTA pricestuje približne 200 najvyšších predstaviteľov daňových správ zo 44 členských krajín IOTA. Chýbať nebudú ani zástupcovia vlády, akademickej obce a biznisu. Účastníci budú rokovať najmä o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ – ako nastaviť transparentné automatizované riešenia v procese reorganizácie daňových správ.

Hlavným mottom bratislavskej konferencie jeFrom thinking digital to being digital“ (Nielen mysli digitálne, ale konaj digitálne). (Viac o aktivitách IOTA nájdete na webe FS SR – www.financnasprava.sk/sk/infoservis/iota)

Zástupcovia európskych daňových správ budú diskutovať aj o dodržiavaní etických princípov

Finančné správy stoja pred novou výzvou: ako zabezpečiť, že získané dáta od daňových subjektov sú chránené a nedôjde k ich zneužitiu internými zamestnancami.

„Dôvera je rozhodujúcim faktorom pri snahe dosiahnuť čo najvyššiu mieru dobrovoľného plnenia si daňových povinností. Táto dôvera musí nevyhnutne existovať medzi finančnými správami a ich klientami. Oveľa dôležitejšie, ako otázka získavania dát, je teda spôsob správneho využitia dát tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Finančné správy preto musia nevyhnutne investovať do zvýšenia digitálnej bezpečnosti a riadenia rizík,“ uviedol na tému ochrany dát daňových subjektov prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze.

„IOTA je najdôležitejšou platformou pre zdieľanie postupov, prenos poznatkov a skúseností v oblasti správy daní v Európe. Za vyše 20 rokov svojej existencie dosiahla významné úspechy,“ ocenil fungovanie organizácie prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze.
Slovenská finančná správa chce byť aj po skončení predsedníctva v IOTA aktívnym členom IOTA a využívať členstvo najmä na zdieľanie skúseností jednotlivých krajín a tým posúvať služby pre svojich klientov vpred.

Prezident finančnej správy František Imrecze sa stal prezidentom IOTA v júni 2017 v Kyjeve počas 21. zasadnutia Valného zhromaždenia IOTA. Na 22. Valnom zhromaždení v Bratislave odovzdá predsedníctvo ďalšej zo 44 krajín IOTA.

Členské krajiny IOTA (www.iota-tax.org):

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavská republika, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika srbská, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Slovenská republika, Srbsko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

Videok téme:

zdroj: FS SR