PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 5. októbra 2018 zobraziť celý profil

Pozorujúc evolúciu ľudstva, spoločnosť i trh pod drobnohľadom zisťujeme, že aj v treťom miléniu dlhodobý úspech zvyčajne nezíska jednotlivec, ale skôr kolektív alebo ešte presnejšie – jednotlivec ako člen silného kolektívu. Ambíciou úspešných je aj jednoduchá a logická otázka, ktorú nosia neustále v hlave: AKO sa zaradiť medzi víťazov života a víťazov trhu? A zvládnuť to elegantne v pohode a prosperite?

Team ľudí

Občania i podnikatelia milujú svoje vzory, ikony, hrdinov, recepty. Proste jednoduché návody na život, najmä na to, ako sa mať bez veľkej námahy lepšie. Vývoj potvrdzuje, že jednotlivec (selfmaker) sa presadzuje v živote z hľadiska dlhodobosti a stálosti oveľa ťažšie ako kolektív.
Preto majú dve anglické slovíčka NETWORKING (budovanie sietí kontaktov vedúcich k lepším kontraktom) a TEAMBUILDING (budovanie silného kolektívu) stále frekventovanejšu podobu medzi žralokmi trhu i dravcami v spoločnosti. TEAM = Together Everyone Achieves More.
Doslovný preklad znie, že spoločnými silami každý dosiahne viac. Voľnejší preklad znamená aj tradičné slovenské príslovie „Viac hláv = viac rozumu“?.

Svorka

Pojem „silné podnikateľské skupiny“ je za roky 1990 – 2018 stále viac známy aj zo Slovenska.
Napríklad najsilnejšie finančné skupiny … Medzi stratégmi, majiteľmi, boháčmi, vodcami (lídrami), riaditeľmi i všetkými ostatnými vyvolenými, ktorí sú oprávnení (hoci často nekompetentní) hľadieť na okolitý svet z vrcholu hierarchickej pyramídy, sú známe slovné spojenia ako napríklad: koho je to človek?, za ktorú politickú partaj kope?, kto je jeho chlebodarca? Kto mu je tútorom, mentorom, mecenášom alebo sponzorom (nielen u zlatokopiek?).

Vzťahy medzi ľuďmi sú zložité. Aj preto na trhu vyhrávajú svorky (Pozor! NIE svokra, ale svorka), lebo v jednote viacerých je prirodzený predpoklad väčšej sily ako u jednotlivca. Sám vlk by si na človeka v lese zvyčajne netrúfol, ale vlčia svorka, tá by s tým nemala problém.

Ale pozor na to, že hoci v každej svorke sú dravci, víťazmi sú v konečnej fáze len tí najdravejší (Darwin by to upresnil – že v prírode neprežijú najsilnejšie jedince, ale tie NAJPRISPôSOBIVEJŠIE). A známy spevák by k tomu zanôtil to známe: Tak vyzlečme si dresy, keď sme takto v kope – aby bolo jasné, kto za koho kope.

Víťazi

Hoci ľudia súcitia s porazenými a dokonca ich aj poľutujú, nasledovať vždy budú víťazov života, nie martýrov. Filozof dávno správne zaknihoval, že spokojnejší život má úspešný (zdravý a bohatý) v porovnaní s neúspešným (chorým a chudobným).

Najviac víťazných vzorov ľudia vnímajú medzi športovcami. Ale ani tí nedokážu vyhrávať neustále. A niekedy je po sladkom víťazstve odchod šampióna zo scény a pódia priveľmi trpký až tristne smutný. Pre tých, ktorí chcú stále vyhrávať za každú cenu, existuje jedna dobrá rada. Táto znie: Staňte sa radšej muzikantom ako športovcom. Prečo? Lebo muzikanti, tí (na rozdiel od športovcov) stále vyhrávajú.

Trh

Na planéte Zem doteraz veľa ľudí nerozumie podstate trhu, ktorá by mala byť aj o túžbe po zisku a bohatstve, ale aj o súťaživosti a konkurencii v snahe po optimalizácii a cieli dosiahnuť najvyššiu kvalitu. Čo je viac v kráľovstve rozumných? Byť najschopnejším alebo všetkého schopným? Mnohí slovo trh – nesprávne odvodili od slova „trhať“ a usilujú sa dosiahnuť cieľ za každú cenu, hoci aj obrazne povedané „cez mŕtvoly“. T.j. cez akékoľvek obete a v štýle „po mne potopa“.

Je múdre vedieť o predátoroch trhu i výhodách a nevýhodách svorky i svokry (a nepopliesť tie pojmy)?. Ešte múdrejšie je však mať v sebe kód ČLOVEČINY, kde byť dobrým Človekom bolo, je a bude v hodnotách vždy znamenať oveľa viac ako najpredstaviteľnejši úspech vodcu svorky i všetkých jej členov.

Ak Vás článok oslovil a zaujal, do pozornosti vám dávame aj knihy autora článku, najmä tituly POHODOU K PROSPERITE II. – slovenský profesoring šťastia alebo POHODOU K PROSPERITE III. – univerzita života.