DopravaEkonomika xa Publikované 17. marca 2020 zobraziť celý profil

Roman Sysel, regionálny manažér spoločnosti Bolt pre strednú Európu vydal oficiálne stanovisko k momentálnej situácii v súvislosti s opatreniami vlády SR.

„Ľudia a ich bezpečnosť sú pre spoločnosť Bolt prioritou, a preto v záujme ochrany zdravia partnerských vodičov, cestujúcich a zamestnancov v súlade s opatreniami prijatými vládou Slovenskej republiky pozastavujeme prevádzku na celom území Slovenska s účinnosťou od 16. marca 2020. Aj naďalej by sme chceli slúžiť ľuďom a pomáhať im s jednoduchým presunom po meste, ale budeme rešpektovať nariadenia vydané vládou SR. O dátume znovuspustenia budeme bezodkladne informovať. 

Bolt zároveň ponúkol na Slovensku pomoc a plnú spoluprácu pri boji proti šíreniu koronavírusu premiérovi Slovenskej republiky, príslušným ministerstvám a zástupcom miest, v ktorých pôsobí.“