PodujatiaPriemyselSlovensko xa Publikované 18. novembra 2021 zobraziť celý profil

Posilnenie spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v otázkach jadrovej energetiky bolo hlavným cieľom ministerského stretnutia v maďarskom meste Paks. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Stretnutie bolo organizované v rámci maďarského predsedníctva v rámci V4.

Diskusia bola predovšetkým zameraná na vybrané otázky energetickej politiky vo vzťahu k prebiehajúcim rokovaniam na úrovni EÚ, ktoré sa týkajú aj balíčka Fit for 55. „S kolegami sme sa zhodli, že bez jadrovej energetiky nebude možné dosiahnuť ciele v oblasti klimatickej neutrality,“ zdôraznil štátny tajomník Karol Galek. Výsledkom stretnutia bol podpis spoločného  ministerského vyhlásenia rezortných partnerov zodpovedných za energetiku. Vo vyhlásení sa hovorí o význame a postavení jadrovej energetiky z pohľadu spomínanej klimatickej neutrality ale aj o taxonómii/financovaní trvalo udržateľných technológií, špecifikách rozvoja OZE, o výskume a vývoji a bezpečnosti dodávok energií. Na rokovaní zástupcovia krajín V4 hovorili ale aj o súčasnej situácii na trhu s cenami energií a energetickej bezpečnosti. 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR