PodnikanieRemesláRozhovory xa Publikované 30. mája 2021 zobraziť celý profil

Andrej Irša je autorom (rezbárom), ktorý je na Slovensku lídrom vo využívaní nových možností tvarového opracovania dreva. O podrobnostiach o jeho tvorbe sa dočítate nižšie v rozhovore.

Prečo využívate v tvorbe nové technológie?

V minulosti som bol zaujatý získavaním vedomostí a zručností, ktoré boli založené práve na pôvodných technológiách. Čoraz intenzívnejšie som pociťoval, že aj naša doba (teda aj ja) by mala prispieť niečím novým, pre svoju dobu reprezentatívnym. Fascinujú ma nové technológie, no využívam vo svojej tvorbe všetky doterajšie skúsenosti. 

Nenahrádzajú stroje, zariadenia a technológie človeka?

Nie. Nemýľme si autorskú tvorbu s priemyselnou výrobou alebo množstevnou produkciou. Sú to úplne odlišné polohy. Umelecké dielo je veľmi osobitá vec, bez ohľadu na to, či bude autor ryť ručne rydlom do dreva alebo laserom do povrchu mesiaca. Pokrokovejšie postupy dávajú dielam nezameniteľný punc svojej doby. 

Ale veď sa hovorí „Hand made“, ako značka zaručenej kvality.

To áno. Predovšetkým v spojení s remeslom. Ručná práca je naozaj úžasným fenoménom. Avšak práve preto je tento pojem zneužívaný a má tak často parametre „lacnej nálepky“.

Ak má  výrobca zdravé ruky, vie nimi urobiť naučenú manuálnu prácu, ale chýba mu tvorivosť, čo bude zdôrazňovať? Generovanie hodnoty cez tvrdenie, že to je „ručná práca“ je celkom bežným a osvedčeným vzorcom. Funguje aj pri výtvarne nezvládnutých prácach. 

zdroj: Andrej Irša

Ručná práca by ale mohla byť akousi zárukou dobrej investície…

Pokiaľ neočakávate výraznejšie zhodnotenie, tak áno. Takto uvažuje veľa ľudí. Dnes sa nové technológie v umeleckej činnosti vo všeobecnosti podceňujú. Naopak, ručná práca je silne nadhodnotená. To je pre zhodnotenie pokrokovejšej tvorby dobré. Budúcnosť bude žiadať diela, ktoré sú v čase vzniku podceňované, ale viac ako čokoľvek iné reprezentujú svoje obdobie aj ich tvorcov.

Dobre, ale nebude to príliš neskoro? Napríklad po smrti autora?

Stotožnenie sa s tvrdením, že je účelom umelca živoriť a žiť len pre radosť z tvorby, je prvý predpoklad toho, že to tak pri takomto vnímaní aj bude. Ale ani to nie je zárukou, že po smrti autora budú pre zmenu jeho diela vysoko cenené. Žijeme radi v omyle, preto nemá zmysel snažiť sa niekoho presviedčať, že to je tak, alebo inak.

Môžete povedať niečo o vlastnej tvorbe?

V súčasnosti sa venujem najmä tvorivému využitiu  3D technológií. Je tu priestor na experimentovanie v intenciách remesla, ale aj umenia. Pre zákazníkov je tento smer atraktívny aj preto, lebo na uvedenom zámere sa môžu z časti autorsky podieľať sami.

Presnejšie, jedná sa o ponuku 3D skenovania tvárí, postáv a následného vyhotovenia virtuálneho modelu, vytlačeného modelu či sochy realizovanej v dreve, prípadne v iných materiáloch. Ponúkam zachytenie a výtvarné spracovanie aktov, búst, sôch a iných realizácií. V spolupráci s 3D skenerom a skenovanou osobou, dokážem zachytiť prirodzenú mimiku (úsmev, úškľabok, údiv, drapériu, pózu).

Diela môžu byť konzervatívne, ale aj mimoriadne kreatívne. Pre zákazníka majú pridanú hodnotu v tom, že sa týkajú ich samých, alebo osôb im blízkych. Pracujem s pokrokovejšími technológiami a s kvalitnejšími materiálmi (drevo, kov), pričom ovládam aj pôvodné technológie, vrátane odlievania.

Ponuka odliatkov častí tela je známejšia. Aké má výhody a nevýhody? 

Odlievanie má výhody, avšak oveľa viac nevýhod. Silikón-sadrová forma alebo alginát zachytí nie len tvary, ale aj jemné záhyby či póry pokožky. Používané hmoty sú zdravotne nezávadné. Dajú sa zhotovovať malé, ale aj pomerne rozmerné odliatky. Tu však výraznejšie výhody končia. 

Inak je to mokrý a špinavý proces. Hmoty na odlievanie podliehajú tiaži a musí sa pracovať tak, aby nestekali. Nie je možné urobiť odliatok oblečenia, otvorených očí. Živý model nedokáže udržať výraznejšiu mimiku či náročnejšiu pózu počas času potrebného na vytvrdnutie.

Ak sa odlieva tvár, tak musí byť zabezpečené dýchanie cez trubičku alebo sa vynechá priestor okolo nosných dierok. Odliate modely aj formy sú neskladné. Dielo má mierku len 1:1. Výraz tváre je pri formovaní strnulý a oči sú zavreté, odliatok budí dojem posmrtnej masky a dodatočné modelovanie nemusí tento výraz potlačiť. Proces je pomerne dlhý a značne nepríjemný.

zdroj: Andrej Irša

Aké sú výhody 3D skenovania?

Skenovanie sa dá urobiť takmer kdekoľvek. Nielen v ateliéri, ale aj v domácnosti záujemcu, či na verejných miestach a podujatiach. Najlepšie však je, ak skenovaného nič neruší. Vonkajšie vplyvy vo všeobecnosti značne rozptyľujú pozornosť. Jedná sa o čistý proces, ktorý nepoškodí oblečenie, koberec či sedačku. Skenovaním sa zachytí nielen podoba, ale aj emotívny výraz tváre či ľubovoľná póza.

Zákazník si môže určiť finálnu veľkosť, posúdiť naskenovaný model virtuálne alebo v zmenšenom vytlačenom 3D modeli. A stále sa dajú urobiť korekcie, ktoré budú spracované až vo výslednom origináli. 3D dáta môžu byť uložené na pamäťovom médiu, dajú sa posielať internetom a práca sa dá zrealizovať kdekoľvek (kde je k dispozícii potrebná výbava). Dáta môžeme zachovať na vhodnom nosiči pri nezmenenej kvalite desaťročia, až do ďalekej v budúcnosti.

Sú aj negatíva skenovania?

Sú. Skenovanie je séria rýchlych zábleskov svetla (stroboskopický efekt). Tieto záblesky sú nielen nepríjemné, ale citlivým osobám môžu spôsobiť zmätenosť, závraty, dezorientáciu, nevoľnosť. Skenovanie nie je teda vhodné pre epileptikov, u ktorých by takéto záblesky mohli vyvolať záchvat.

Skener nezachytí príliš tmavé a lesklé povrchy. Skeny sa taktiež nedajú robiť u zvierat a malých detí. Pre vylúčenie a elimináciu prípadných rizík musí skenovaná osoba podstúpiť krátku inštruktáž, kde sa rozhodne, či sa skenovanie uskutoční alebo nie. Pre zdravých ľudí je však skenovanie oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie ako odlievanie.

Ako prebieha skenovanie a spracovanie dát?

Zákazník najskôr vyjadrí svoje výtvarné vnímanie a očakávania. Následne sa zvolí spôsob, ako sa výsledok dosiahne. Vyskúšajú sa vhodné pózy, mimika, vyberú sa rekvizity, oblečenie. Pripraví sa technika, urobia sa posledné korekcie. Na dohovorený pokyn sa model snaží v zaujatej póze na nutnú dobu znehybnieť. Pri skenovaní sledujem objekt a zároveň informácie na displeji skenera. Zo skenera sa prenášajú dáta do notebooku, kde sa s nimi po skončení skenovania pracuje ďalej.

Vyberajú sa vhodné skeny, objekty sa režú, spájajú a inak upravujú. Potom sa nechá zákazníkovi posúdiť výsledný virtuálny model. Ak je zákazník spokojný, vytlačí sa model na 3D tlačiarni. Ak tento zákazník odsúhlasí, pristúpi sa k zhotoveniu originálnej sochy. Socha sa zhotovuje kombináciou ručnej a strojovej práce a použitím viacerých technológií. Napríklad CNC opracovanie má na celkovej práci podiel maximálne 20 %.

zdroj: Andrej Irša

Nechýba vašej tvorbe srdce, duša, emócie?

Nie. Takéto tvrdenia slúžia na poníženie toho, čo je nepoznané. Všetky procesy spojené s realizáciou musím ovládať. Stálo ma to vyše 30 rokov intenzívnej činnosti, doplňovania vedomostí, budovania zázemia, povedomia medzi zákazníkmi aj kolegami. Nerobím množstevnú produkciu a dielo má za sebou príbeh.

Zákazník má istotu, že za svoje peniaze má originálne dielo a nie niečo, čo vzniklo bez driny, odriekania a cieľavedomosti. Ak sa použijú nové technológie, neznamená to, že dielo tým musí utrpieť. Naopak. Môže mať niečo, čo iné práce nemajú.

Na záver posledná informácia: Kde Vás prípadný záujemca nájde?

Moju tvorbu môže sledovať a nájsť na webstránke www.irsa.sk

zdroj: Andrej Irša

(Projekt je finacovaný z EU fondov, z programu: IROP. Názov projektu: Inovácia rezbárskej výroby pre 3D realistickú rezbu sôch, objektov a dekorácií, kód projektu: 302031G349)