EkonomikaFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 1. marca 2018 zobraziť celý profil

Napriek tomu, že od príchodu nového roka uplynuli ešte len dva mesiace, colníci v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili svoje výsledky už teraz takmer o pätinu. Len za prvé dva mesiace už zistili desiatky porušení colných a daňových predpisov, zadržali stovky „fejkov“ a aj nelegálne cigarety.  

Colníci v tomto roku zistili už 130 porušení colných, daňových alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a uložili v blokovom konaní pokuty vo výške viac ako 5 000 eur

Pri kontrole dodržiavania predpisov o elektronickej registračnej pokladnici vydali 20 rozhodnutí na mieste a uložili sankcie vo výške takmer 5 000 eur. Zároveň zabezpečili 2 elektronické registračné pokladnice pre dôvodné podozrenie z krátenia tržieb s využitím nadradeného softvéru.

Prostredníctvom colného dohľadu zistili v 8 prípadoch porušenie práva k vlastníctvu dizajnu identickej ochrannej známky a zaistili viac ako 400 párov obuvi. Realizáciou pachových prác služobnými psami aj v súčinnosti s Kriminálnym úradom finančnej správy zistili v 3 prípadoch prevoz neoznačeného tabaku v množstve viac ako 20 kg a neoznačených cigariet v množstve viac ako 10 000 kusov s finančným únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške viac ako 2 500 eur, v dvoch prípadoch navyše zistili prevoz a držbu omamných a psychotropných látok. 

Napriek tomu, že od príchodu nového roka uplynuli ešte len dva mesiace, colníci v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili svoje výsledky už teraz takmer o pätinu. 

Colníci mobilných jednotiek Colného úradu Košice totiž vykonali v roku 2017 takmer 1500 kontrol na cestných komunikáciách a v prevádzkach daňových subjektov, v rámci ktorých zistili 430 porušení colných, daňových alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a uložili v blokovom konaní pokuty vo výške takmer 17 000 eur za nerešpektovanie výzvy colníka, porušenie cestného zákona pri kontrole prepravných povolení a preprave nebezpečných vecí. Pri kontrole dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici vydali 120 rozhodnutí na mieste s uložením sankcií vo výške takmer 52 000 eur. Pri výkone daňového dozoru v územnom obvode Colného úradu Košice zabezpečili 2 300 095 kusov cigariet balených v neoznačených spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov s únikom na spotrebnej dani vo výške takmer 230 000 eur. 

Úkonmi v rámci colného dohľadu colníci zaistili v minulom roku aj takmer 85 kg jantáru z dôvodu podozrenia z porušenia colných predpisov, zistili 25 porušení ochrany práv duševného vlastníctva dizajnu ochrannej známky s následným zaistením viac ako 1000 párov obuvi.

Aktívnou pomocou služobných psov zistili zase v roku 2017 v štyroch prípadoch prevoz alebo držbu omamnej a psychotropnej látky a v piatich prípadoch zabezpečili tabak v množstve takmer 35 kilogramov a tabakové výrobky v množstve takmer 6000 kusov s únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške viac ako 6.000,-€.

zdroj: Finančná správa