PR správy xa Publikované 21. marca 2023 zobraziť celý profil

S nadhľadom by sme mohli povedať, že dnes je rizikové už takmer každé zamestnanie. Presne to však determinuje charakter prostredia, požadovaný pracovný výkon a základná výbava, s ktorou zamestnanec prichádza do pravidelného kontaktu. V prípade, ak pracujete za podmienok ohrozujúcich zdravie, nemali by vám byť ľahostajné ani aktualizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Aké špecifiká sa vzťahujú na poskytovanie pracovných odevov? 

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

Z oficiálnych predpisov si zamestnanci nemusia byť stopercentne istí svojou bezpečnosťou a starostlivosťou o zdravie zo strany zamestnávateľa. Vyplýva to najmä zo všeobecných charakteristík o poskytovaní ochranného pracovného oblečenia, resp. pracovných prostriedkov, na základe posúdenia rizík pri práci. Je v kompetencii zamestnávateľa, aby miere nebezpečenstva prispôsobil zoznam týchto ochranných prostriedkov a reálne ich zabezpečil. 

V tejto oblasti pre zamestnancov vytvorili legislatívnu oporu nariadenia vlády o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie ochranných prostriedkov. Sú v nich bližšie určené podmienky, prostredie a konkrétne práce, kde sa dané prostriedky musia zaobstarať a využívať. Nie je teda ničím výnimočným rozlišovať sezónne práce – so špecifickými rizikami v chladnom a vlhkom prostredí, so zaistením pracovných čižiem a gumákov v čase výkonu práce. Nevyhnutná ochranná obuv je „výsledkom“ vplyvu počasia a aktuálneho pôdneho charakteru.

Z kaluže do blata?! 

V ďalšom kroku je potrebné vedenie evidencie, udržiavanie ochranných prostriedkov vo funkčnom stave a ich kontrola na strane zamestnávateľa. Hrozí, že zamestnanci síce vyžadujú ochranný odev a iné prostriedky, ale v praxi ich nedostatočne alebo naopak nadmerne využívajú. Najmä čo sa týka štandardného pracovného odevu, používajú ho aj na súkromné účely, kde ho mimoriadne opotrebúvajú.