EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 4. apríla 2022 zobraziť celý profil

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku pociťuje negatívne následky vojenského konfliktu na Ukrajine na svoje podnikanie.

Vojenským konfliktom sú najviac zasiahnuté firmy pôsobiace v priemysle (71 %) a v obchode (65 %). Výrazne negatívne dopady, ako priamy následok vojenského konfliktu, potvrdilo 15 % respondentov. Čiastočne negatívne vníma následky 34 % podnikateľov. 

Aj tieto čísla vyplynuli z aktuálneho prieskumu, ktorý realizovala v období od 4. do 15. marca 2022 (formou online dotazníka) – medzi zástupcami podnikateľov na Slovensku – Slovak Business Agency, Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Jeho cieľom bolo zistiť, do akej miery konflikt ovplyvnil podnikateľov na Slovensku.  

Pokles dopytu a problém so zásobovaním

Najčastejšie sa firmy musia vysporiadať so všeobecným poklesom dopytu po ich výrobkoch a službách, nasledujú problémy v logistike, prerušenie dodávateľských vzťahov, pozastavenie nových investičných aktivít, prerušenie už dohodnutých kontraktov, problémy s platobným stykom.

Legislatívu v úvodných týždňoch firmy nevnímali ako problém 

Väčšina respondentov v prieskume (88 %) sa síce domnieva, že vzhľadom na  situáciu na Ukrajine zatiaľ nie je potrebné prijímať žiadne špecifické zmeny legislatívy, no podľa Jána Solíka, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska, tento údaj netreba preceňovať. Počas zberu dát už totiž niektoré legislatívne zmeny boli schválené a zároveň firmy uvádzali, že majú nedostatok informácií. 

Článok pokračuje pod reklamou

„Práve kvôli chýbajúcim informáciám mnohé firmy nemusia tušiť, čo ich v praxi čaká alebo čo im platné zákony nedovoľujú. Prieskum skôr ukazuje, že už v prvých týždňoch konfliktu, si len každý desiaty podnikateľ uvedomoval dopady na svoje podnikanie a prekážky vyplývajúce z legislatívy, ktoré s nimi súvisia,“ dodáva Ján Solík.

Podrobné výsledky prieskumu si môžete pozrieť TU.

Zdroj: Národné podnikateľské centrum / úprava redakcia