eKasaFinančná správaGastronómia a hotelierstvoKontrolyObchod a službyPodnikanie xa Publikované 17. júna 2022 zobraziť celý profil

Kontrolóri finančnej správy v máji tohto roka preverili 754 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice  zistili v 190 prípadoch. Najčastejšie sa dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby.

Uprednostnili online monitorovanie

V máji tohto roka finančná správa vykonala kontroly zamerané na dodržiavanie  povinností pri používaní pokladníc e-kasa klient u 754 podnikateľských subjektov, z toho u 552 formou online monitorovania na mieste a 318 kontrolných nákupov. Preverované boli najmä segmenty služieb v oblasti pohostinstiev, jedální, účelového stravovania a ostatných jedálenských služieb.

Najčastejším prípadom bolo nezaevidovanie tržby

Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 190 prípadoch, čo predstavuje 59,7 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 24,3 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, čo sa preukázalo v 139 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 51 860 eur.

Finančná správa v máji skontrolovala aj 42 virtuálnych registračných pokladníc. Formou online monitorovania bolo preverených 16 VRP a formou kontrolných nákupov 26. Porušenie zákona bolo zistené v 15 prípadoch a celkovo boli uložené pokuty vo výške 3 300 eur.

Uplatňujú opakované kontroly

Zároveň sa v máji ukázalo, že význam majú aj opakované kontroly. Celkovo ich bolo vykonaných 45 a zrealizovaných bolo 85 online monitorovaní u podnikateľov, ktorí v mesiacoch júl až november 2021 tržbu nezaevidovali. Opätovné porušenie zákona zistili v 23 prípadoch.

Kontroly zamerané na dodržiavanie povinností pri evidencii tržieb budú pokračovať aj v letných mesiacoch, kontrolóri sa zamerajú najmä na predajcov ponúkajúcich tovary a služby v rekreačných zariadeniach, kúpaliskách, festivaloch, jarmokoch, trhoch, ako aj na predajcov zmrzliny.  

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov