PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 17. júla 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že k 1. júlu sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť.

Výšku poistného a ďalšie dôležité informácie sa živnostníci dozvedia z oznámenia Sociálnej poisťovne, ktoré dostávajú v týchto dňoch, najneskôr do 23. júla 2018. Takéto oznámenia sú adresované približne 177 tisíc živnostníkom. Poistné v novej výške zaplatia prvýkrát do 8. augusta 2018 (za mesiac júl).
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje SZČO, ktoré mali odklad daňového priznania, že tieto oznámenia zo Sociálnej poisťovne dostanú až v októbri a ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra 2018.

Viac informácií nájdete v častiach SZČO – Poistné od 1. júla 2018 – Základné otázky a SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. júlu 2018.

zdroj: Sociálna poisťovňa