EkonomikaPriemyselSlovensko xa Publikované 9. marca 2022 zobraziť celý profil

Spoločnosť Eustream zastavenie dovozu ruského plynu nepovažuje za vhodné pre negatívne očakávané dosahy na EÚ, ako aj na Slovenskú republiku.

Nie je to možné

Podľa Eustream nie je momentálne možné účinne nahradiť dodávky ruského plynu a ich zastavením by EÚ poškodila viac seba samú než Rusko. Eustream vyčíslil, že ,,Rusko dnes dodáva do Európy (vrátane UK a Turecka) približne 420 mcm/d, čo zodpovedá momentálne približne 21 % dennej európskej spotreby (historicky okolo 30 %),“ preto by zásobovanie bolo krátené, a to s rôznymi regionálnymi následkami.

Odstavenie spôsobí škody

„Odstavenie dovozu ruského plynu by zjavne zapríčinilo nedostatky plynu v Európe, nutné významné obmedzovania spotreby a nevídanú cenovú úroveň ako zemného plynu tak elektrickej energie, ktorá je (s výnimkou severských krajín a Poľska) určovaná cenou zemného plynu. Malo by to za následok nepredvídateľné ekonomické škody siahajúce s najväčšou pravdepodobnosťou ďaleko nad rámec čistých platieb za zemný plyn, ktoré by stratilo Rusko,“ upozornil Eustream.

Náhradný plyn určený pre nás, môžu zabrať iní

„Je dôležité si uvedomiť, že v prípade odstavenia ruského plynu nebude hlavným problémom nedostatok prepravnej kapacity smerom na SR (ktorá je pripravená), ale nedostatok komodity u nás aj v našom okolí,“ potvrdzuje prepravca.

Náhradný plyn k nám fyzicky môže doprúdiť z LNG terminálov krajín s prístupom k moru ako napr. UK, Belgicko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Poľsko. Ale ,,v súčasnosti neexistuje žiadny garančný mechanizmus solidárneho krátenia spotreby, ktorý by zaručil, že sa „náhradný“ plyn nespotrebuje primárne v krajinách, ktoré majú priamo LNG terminály, alebo u ich priamych susedov (Nemecko) a doputuje až do nášho regiónu,“ uzavrel slovenský prepravca, spoločnosť Eustream.

Zdroj: Slovgas / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov