E-shopyFinancieKontrolyObchodné právoPodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 7. júla 2022 zobraziť celý profil

Ako správne postupovať pri zaokrúhľovaní? Je rozdielný postup pri platbe osobne a pri platbe na dobierku? Čo s rozdielom, ktorý pri platbách vznikne?

Do redakcie nám postupne prichádzajú otázky týkajúce sa zaokrúhľovania mincí. Prax ukázala, že vzniká mnoho prípadov, kedy obchodníci nevedia zvoliť jednoznačný postup. S otázkami sme sa preto obrátili na Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR).

Konečná suma na doklade o kúpe musí byť zaokrúhlená

,,V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. v zn. n. p. zaokrúhlenie ceny je povinným údajom pokladničného dokladu a povinným údajom pokladničného dokladu je aj celková suma platenej ceny, pričom v prípade platby v hotovosti ide o celkovú sumu platenej ceny po zaokrúhlení, resp. pri platbe inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť (najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou), ide o nezaokrúhlenú celkovú sumu. Ak celková suma platenej ceny bude zaokrúhľovaná, tak celková suma pred zaokrúhlením, nie je povinným údajom v zmysle cit. zákona, ale je vhodné, aby bola na pokladničnom doklade v záujme zákazníka uvedená.“

Vzniknutý rozdiel sú ,,náklady – výnosy zo zaokrúhlenia“

Pri zaokrúhlení a následne celkovej uzávierke podnikateľa vznikne rozdiel (účtovaný stav vs zaokrúhlenie). Ako bude v tomto prípade postupovať finančná správa, ak takto vzniká rozdiel?

,,Rozdiel medzi sumou pred zaokrúhlením a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia.“

Hotovostné platby na dobierku zaokrúhľujú kuriéri

Niektorí podnikatelia majú internetové obchody a v nich možnosť dobierky. Ako majú vystaviť účtovný doklad, keďže ešte vopred nevedia, ako budú spotrebitelia platiť? Môžu sumu za dobierku pri platbe v hotovosti zaokrúhľovať kuriérske spoločnosti?

,,Podľa zákona o cenách musí byť cena platená v hotovosti zaokrúhlená. Zákon o cenách neustanovuje konkrétny postup pri platbe na dobierku v hotovosti. Kuriér na základe kupujúcim zvoleného spôsobu platby na dobierku v hotovosti prijme od kupujúceho zaokrúhlenú platbu v hotovosti a hotovostný spôsob platby so zaokrúhlenou sumou vyznačí na doklade, ktorý odovzdáva predajcovi. Kupujúci podpisom na doklade potvrdzuje skutočnosť, že zaplatil v hotovosti. Kuriér predajcovi odovzdá zaokrúhlenú sumu platenú v hotovosti podľa zákona o cenách. Potvrdená informácia o zaplatenej sume zo strany kupujúceho (podpisom na doklade) predstavuje účtovný záznam v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Suma uvedená na faktúre sa nezaokrúhľuje

Ako sa zaokrúhľuje pri úhradách faktúry? Je potrebné zaokrúhliť cenu na samotnej faktúre? Alebo je možné, že na FA bude cena výsledná a na doklade z kasy, ako ,,úhrada faktúry“ už bude cena zaokrúhlená?

,,V objednávkach a faktúrach nie je možné výslednú sumu na úhradu zaokrúhliť. Podľa zákona o cenách sa zaokrúhľuje až výsledná cena platená v hotovosti, čo je preukázateľné na doklade o úhrade faktúry (pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient, príjmový pokladničný doklad a pod.) Takýto doklad predstavuje účtovný záznam v súlade so zákonom o účtovníctve.“

MF SR v súvislosti s otázkami k zaokrúhľovaniu odporúča podnikateľom tiež sledovať webovú stránku MF SR, kde sú zverejnené odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa tejto témy.

Zdroj: MF SR / úprava redakcia

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky parametre? Máte správne vo vašej predajni nastavené, reklamačné podmienky, informačné povinnosti a iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri kontrole SOI, Finančnej správy, inšpektorátu práce a pod. a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás inšpektori skontrolujú.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty vo vašej predajni, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktoré veci sa pri predaji treba zamerať. Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky.