PodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 14. júna 2019 zobraziť celý profil

Tento unikátny protikorupčný predpis prinášal v posledných týždňoch ovocie; potvrdili sa viaceré podozrenia o tom, že bývalí politici, oligarchovia a stranícki sponzori významne profitujú z biznisu so štátom. Ich firmy a manažéri sú „preverovaní“ žilinským súdom a hrozia im vysoké pokuty, zákaz obchodne viesť firmu a zákaz podnikať v budúcnosti so štátom.

Na ich reakciu sa nemuselo preto dlho čakať. Pozmeňovacím návrhomposlanca Maroša Kondróta (SMER-SD), ktorý bol 13. júna 2019 predložený na prerokovanie do výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, sa začal otvorený boj o likvidáciu účinného protischránkového zákona. Napriek tomu, že pozmeňovací návrh nebol prijatý, nie je vylúčené, že bude opätovne predložený v pléne NR SR.

Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a advokáti z Taylor Wessing, ako spoluautori protischránkového zákona analyzujú najvýznamnejšie ustanovenia tohto pozmeňovacieho návrhu a jeho možné dôsledky.

Protischránkový zákon je postavený na troch hlavných pilieroch: plošnosť úpravy, verifikácia dát profesistami a efektívny zodpovednostný mechanizmus vrátane rýchlej vymožiteľnosti sankcií. „Pozmeňovací návrh má jednoznačne za ciel znefunkčniť sankčný mechanizmus protischránkového zákona. Navrhuje totiž, aby firme, ktorá neuviedla pravdu o tom, kto je jej skutočný vlastník, nemohol súd zakázať podnikať so štátom.Fakticky to znamená, že ak v pondelok súd z registra partnerov verejného sektora vymaže firmu, ktorá podvádzala, táto sa v utorok môže znovu zapísať a pokračovať v biznise so štátom“, konštatuje Andrej Leontiev, partner Taylor Wessing.

Zodpovednostný a sankčný mechanizmus dnes predpokladá, že ak pri zápise do registra partnerov verejného sektora podnikateľ nehovoril pravdu, hrozí mu okrem výmazu z registra a teda „stopky“ na obchodovanie so štátom aj pokuta v takej výške, do akej saklamstvom obohatil.

„V praxi totiž platí, že ak by sa napríklad sponzor koaličnej strany nepriznal k tomu, že ovláda firmu, s ktorou štát uzatvoril zmluvu na dodavku vojenskej techniky, môže byt táto firma odsúdená, nie na pokutu sto tisíc alebo milión eur, ale na vrátenie všetkého, čím sa táto firma z tohto obchodu obohatila. . Môže ísť o sumu v desiatkach miliónoch eur“, uvádza partner Taylor Wessing, Radovan Pala. Pozmeňovací návrh stanovuje maximálnu pokutu milión eur a tiež predpokladá situáciu, kedy klamárovi nebude uložená fakticky žiadna pokuta.

Asi najzásadnejší zásah do protischránkového zákona predstavuje návrh poslanca Maroša Kondróta (SMER-SD), aby rozhodnutie súdu o výmaze firmy nediskvalifikovalo jej manažérov z ďalšieho podnikania so štátom.

„Systém diskvalifikácií osôb, ktoré sa ako štatutári ukázali nespoľahliví, je podstatným krokom k vyvodzovaniu zodpovednosti voči tým, ktorí za firmy konajú. Ak v protischránkovom zákone zrušíme diskvalifikačnú pre manažérov, ktorí pri verifikácii konečného užívateľa výhod zlyhali, klamali, samotná pokuta, ktorá im hrozí nezabráni, aby títo nespoľahliví manažéri po výmaze firmy okamžite nastúpili do orgánov inej firmy a pokračovali v podvodných praktikách“, vysvetľuje Lucia Žitňanská.

Pala upozorňuje, že pozmeňovací návrh sa snaží zmeniť protischránkový zákon na bezzubý zdrap papiera.„Návrh predpokladá, aby rozhodnutie o výmaze firmy z registra partnerov verejného sektora bolo preskúmateľné v odvolacom konaní. Toto bude mať za následok, že sa štát najčastejšie vôbec nedočká právoplatného rozhodnutia počas trvaniazmluvy, ktorú s takouto firmou má. Tiež sa možno obávať toho, že kým odvolací súd potvrdí rozsudok, z firmy budú verejné zdroje, ktoré táto v rozpore so zákonom od štátu získala, vytunelované.“

„Ak sa politická reprezentácia a celá odborná a laická verejnosť včas nespamätá a tento pozmeňovací návrh prejde parlamentom „nepovšimnutý“, môžeme sa rozlúčiť so silným a funkčným protikorupčným nástrojom. Nebude totiž existovať žiadna relevantná motivácia pre podnikateľov, aby sa k svojim firmám priznali. Ide pritom o globálny problém, pri riešení ktorého bolo doposiaľ Slovensko oceňované za svoj aktívny a účinný prístup. Osobne sa domnievam, že ak napríklad pán Kmotrík zlegalizoval svoj vplyv v bratislavskomvodárenstve preto, že sa obával, že spoločnosť Infra Services príde o výhodnú zmluvu platenú z verejných peňazí, ako aj toho, že táto spoločnosť a v nej dosadení manažéri zaplatia miliónové pokuty a že sa títo manažéri stanú v budúcnosti pre diskvalifikáciu „nepoužiteľní“, po prijatí tohto pozmeňovacieho návrhu im už nič z uvedeného hroziťnebude“, zamýšľa sa Andrej Leontiev.


O Taylor Wessing Slovensko

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na Slovensku dominuje vposkytovaní právneho poradenstva pre priemyselné odvetvia budúcnosti. V roku 2017 ju The Slovak Spectator označilako jednu z troch najväčších medzinárodných kancelárií na Slovensku. Taylor Wessing získalav roku 2015 hlavnú cenu Via Bona Slovakia, Cenu za zodpovedné podnikanie.

O Taylor Wessing

Taylor Wessing je medzinárodná advokátska kancelária s viac ako 1.100 právnikmi, ktorá poskytuje právne služby klientom zo svetovo najdynamickejších odvetví priemyslu. Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom sa zameriavame na dosiahnutie požadovaného cieľa, pomáhame im uspieť inovatívnym pohľadom na ich business. Našich 33 kancelárií v Európe, na Blízkom Východe a Ázii ako aj dve zastúpenia v USA nepredstavujú len formálnu prítomnosť v regióne– spájajú to najlepšiezmiestneho podnikania, priemyslu akultúrneho povedomia smedzinárodnými skúsenosťami s cieľom poskytovať rozumné obchodné riešenia pre našich klientov.