EkonomikaKoronavírus COVID-19ManažmentSlovensko xa Publikované 15. apríla 2020 zobraziť celý profil

Vládou schválená kurzarbeit a rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov je podľa Wilfrieda Serlesa, rakúskeho experta a managing partnera poradenskej spoločnosti Grant Thornton, správnym krokom a dôležitým príspevkom v boji proti nezamestnanosti. Wilfried Serles však varuje pred zbytočne komplikovaným systémom a možným meškaním pomoci.

Nižší limit na výšku príspevku je správnym krokom

„Na nutnosť zaviesť kurzarbeit som upozorňoval už pred mesiacom, keď ešte bývalá vláda schválila pôvodných 13 opatrení pre podnikateľský sektor. Som rád, že sa vláda odhodlala k tomuto kroku a schválila kurzarbeit a rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov,“  uviedol W. Serles.

Podľa rakúskeho experta je rovnako pozitívne, že vláda zaviedla limit pre výšku príspevku. „Fixný limit pre výšku príspevku na úhradu mzdy zamestnanca je príspevkom k sociálnej vyváženosti pomoci. Okrem toho vláda správne zohľadnila skutočnosť, že má povinnosť kontrolovať objem financií, ktoré na pomoc vynaloží.  Na konci dňa totiž tieto príspevky zaplatia daňoví poplatníci.“

Viaceré modely pomoci komplikujú firmám situáciu. Štát na to doplatí vyššími výdavkami

Wilfried Serles však vníma kriticky, že po schválení najnovších opatrení parlamentom budú v platnosti dve možnosti pomoci podnikateľom. „Pre firmy to môže byť mätúce, lepším krokom by bolo plošné nahradenie pôvodného modelu novým.“ V súčasnej situácii si firmy budú vyberať druh podpory, ktorý je pre nich ekonomicky výhodnejší. „Najmä pre menšie firmy s nižšími platmi bude výhodnejšie požiadať o podporu na základe poklesu tržieb. Pre štát to môže predstavovať vyššie zaťaženie ako v prípade, že by firma požiadala o 80 % náhradu priemerného zárobku,“ vysvetľuje Serles.

Rizikom zostáva aj možné meškanie pomoci. Časť zo siedmich opatrení, ktoré vláda I. Matoviča prijala koncom marca, dnes zatiaľ nie je prístupná a podnikatelia sa o podporu stále nemôžu uchádzať. Je preto nevyhnutné, aby vláda zapracovala na čo najrýchlejšom presadení najnovších opatrení do praxe. „Ak by sa kurzarbeit zaviedla už pred niekoľkými týždňami, bola by celá situácia pre firmy prehľadnejšia a firmy by už reálne mohli plošne čerpať pomoc. Zostáva veriť, že nové opatrenia sa dostanú do praxe expresne.“

Odporúčanie zapojiť firmy do záchrany pracovných miest v závislosti od finančnej situácie

Rakúskemu expertovi chýba  v opatreniach nedostatočné zapojenie firiem do zachraňovania pracovných miest. „V uplynulých týždňoch sme v Rakúsku boli svedkami, že o štátny príspevok na kurzarbeit požiadali aj firmy, ktoré sú dlhodobo vysoko ziskové a nemali problém vyplatiť akcionárom zisk za rok 2019 a následne poslať zamestnancov na kurzarbeit a požiadať štát o úhradu nákladov. Toto riziko hrozí aj na Slovensku. Vláde by som radil, aby sa zamyslela nad modelom, ako finančne dostatočne silné firmy zapojila do záchrany pracovných miest,“ odporúča Wilfried Serles.