EkonomikaPodnikaniePodpora startupov xa Publikované 27. septembra 2017 zobraziť celý profil

BRATISLAVA, 27. septembra – Využite príležitosť zapojiť sa do súťaže inovačných projektov, ktorá je otvorená do 18. októbra 2017 v rámci projektu OpenMaker. Päť najlepších projektov bude podporených spolu sumou 100 000 €.

Kto sa môže zapojiť?

Žiadosť o finančnú podporu môžete podávať na spoločné projekty výrobných firiem a inovátorov. Projekty by mali zahŕňať aspoň jedného inovátora a jeden výrobný podnik.

Aké projekty majú najväčšiu šancu na úspech?

  • Ktoré zavádzajú inovácie vo výrobe – inovácie produktov, procesov, biznis modelu, dodávateľského reťazca či modelov vlastníctva
  • Ktoré sú uplatniteľné na trhu – majú preukázateľný trhový potenciál a potenciál udržateľnosti, škálovateľnosti a replikovateľnosti
  • Ktoré majú pozitívny spoločenský vplyv – vykazujú potenciál mať pozitívny lokálny alebo širší spoločenský vplyv

Finančná podpora 20 000 €

Projekt OpenMaker hľadá silné a inovatívne aplikácie v rámci spolupráce výrobných firiem a inovátorov, ktorí sa usilujú mať spoločenský dosah. Dvadsať najlepších projektových žiadostí zo všetkých partnerských krajín získa finančnú podporu na účely realizácie projektu ako súčasť pilotnej podpornej schémy. Každý z piatich projektov na Slovensku získa podporu 20 000 .

Mentoring a podpora pre úspešné projekty

Spoluprácu medzi inovátormi a výrobnými firmami navyše budú podporovať štyri akceleračné programy na Slovensku, v Taliansku, v Španielsku a v Spojenom kráľovstve. Tieto programy budú poskytovať podporu a mentoring, ktorý umožní účastníkom programov zvýšiť úspešnosť realizácie ich inovačného projektu.

Viac o projekte OpenMaker:

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi . Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.
Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Európskej komisie Horizont 2020.

Na Slovensku je partnerom programu spoločnosť Centire, ktorá je zameraná na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných aktivít a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne projekty a  témy.
O projekte sa dozviete viac na: https://www.centire.com/projekty/open-maker
 
Kontakt:
Ľubomír Billý
projektový manažér projektu OpenMaker
+421 903 415 872
lubomir.billy@centire.com


Portál GrantExpert.sk poskytuje detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov, notifikácie o aktuálnych výzvach, posúdenie oprávnenosti projektového zámeru a výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií.