EkonomikaPodnikaniePoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 3. decembra 2020 zobraziť celý profil

Situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje a je už kritická. Slovenskí producenti hydinového mäsa majú čoraz väčší problém presadiť svoje kvalitné produkty do zahraničných obchodných reťazcov, ktoré neustále zvyšujú dovozy a extrémne znižujú ceny dovážaného hydinového mäsa.

Keďže náš trh s potravinami je úplne otvorený, na svoje pulty umiestňujú prebytky hydinového mäsa z okolitých krajín – Poľska, Ukrajiny, Rumunska a ČR. Informoval o tom na tlačovej besede Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

Pokiaľ všetky okolité krajiny neustále zvyšujú produkciu hydinového mäsa a svoje prebytky umiestňujú za extrémne nízke ceny na náš trh, situácia na Slovensku je presne opačná. Sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR klesla za posledné tri roky z takmer 70 % na 50,5 % v roku 2019 a tento negatívny trend pokračuje aj v posledných mesiacoch roku 2020. Od polovice roku 2020 evidujeme neustále výrazné znižovanie objemu produkcie živej jatočnej hydiny, ako aj spracovaného hydinového mäsa v SR,“ zdôraznil.

Upozornil, že dovozy a záporné saldo zahraničného obchodu s hydinovým mäsom neustále rastú

Za prvých sedem mesiacov tohto roku sa doviezlo do SR 48.042 ton hydinového mäsa a saldo zahraničného obchodu dosiahlo zápornú hodnotu – 60,4 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 25 %. 

Naše odbytové ceny za hydinové mäso z dôvodu tlaku zahraničných obchodných reťazcov neustále klesajú. Zahraničné obchodné reťazce predávajú aktuálne v akciách dovážané poľské kurčatá za cenu 1,29 eura/kg a poľské a rumunské kuracie rezne za 2,99 eura/kg, čo predstavuje medziročný pokles týchto akciových cien o 24 až 32 %. Ceny dovážaného hydinového mäsa sú výrazne pod úrovňou výrobných nákladov v SR a ohrozujú hospodársku súťaž na našom trhu. Naopak, v posledných piatich rokoch sme zaznamenali v chove a spracovaní hydiny nárast výrobných nákladov o 30 až 40 %. Na tržbách producentov hydiny v SR sa to však vôbec neprejavuje,“ podčiarkol.

Článok pokračuje pod reklamou

Obchodné reťazce a obchodná politika

Obchodnou politikou zahraničných reťazcov a nedostatočnou ochranou domácich výrobcov sa rútime priamo na dno priepasti, ktoré znamená zánik chovu a spracovania hydiny v SR a z ktorej nie je možný návrat. Chovatelia a spracovatelia túto kritickú situáciu nedokážu zvrátiť a bez prijatia účinných a dlhodobých opatrení môže viesť k úplnému zániku odvetvia.

Informoval, že ÚHS preto zaslala na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR požiadavku na prijatie účinných, a najmä dlhodobých opatrení na ochranu domácich chovateľov a spracovateľov hydiny.

Považujeme za nevyhnutné vykonávať dôsledné kontroly dovážaného hydinového mäsa, zamedziť dovozu zdravie ohrozujúcich výrobkov na náš trh, viesť spotrebiteľa k spotrebe kvalitných, zdravých a čerstvých slovenských potravín a vyčleniť dostatok finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny rovnako, ako je to v ostatných okolitých krajinách,“ podčiarkol. 

V prípade, ak nepríde k prijatiu účinných a dlhodobých opatrení na ochranu a podporu domáceho hydinového mäsa a vajec, do konca roku 2021 bude produkcia živej jatočnej hydiny a hydinového mäsa na Slovensku naďalej rapídne klesať a sebestačnosť sa môže dostať iba na úroveň okolo 30 %. Máme dôvodné obavy, že do konca roku 2021 bude musieť veľké množstvo chovateľov hydiny ukončiť svoju činnosť a spracovanie slovenskej hydiny výrazne poklesne. Rovnako výrazne poklesne aj podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodov a, naopak, prebaľovanie a dovozy zahraničného hydinového mäsa budú výrazným spôsobom narastať,“ dodal Molnár.

aktualizované: 15:15 hod.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka reaguje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poskytlo chovateľom hydiny v roku 2020 mimoriadnu pomoc v celkovej výške 3,5 milióna eura. Informoval o tom Daniel Hrežík, z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR, v reakcii na kritickú situáciu v hydinárskom odvetví, o ktorej na brífingu informovala Únia hydinárov Slovenska (ÚHS). Finančné prostriedky sa začali podľa neho vyplácať práve v dnešný deň. 

Agrorezrot podporuje chovateľov hydiny a zlepšeniu konkurenčného postavenia by malo prispieť aj zapojenie hydinárov do opatrenia Zelená nafta, ktoré sa aktuálne aplikuje už druhý rok po sebe. Len nedávno sa mohol hydinársky priemysel zapojiť do výzvy pre Výnimočnú dočasnú podporu pre spracovateľské malé a stredné podniky,“ priblížil Hrežík. 

Poznamenal, že situácia okolo nového koronavírusu nepriaznivo ovplyvnila množstvo vecí a podnikanie takmer v akomkoľvek odvetví, hydinárstvo nie je výnimkou. „MPRV SR eviduje tento problém a je si vedomé vážnej situácie v hydinárskom odvetví, obdobná situácia je aj v iných odvetviach potravinárskeho priemyslu,“ podčiarkol.

Slovensko má voľný pohyb tovarov – nie je možné ho zakázať

SR je podľa Hrežíka však súčasťou EÚ, kde sa uplatňuje voľný pohyb tovarov, nie je možné bez relevantných dôvodov zakázať alebo obmedziť dovoz tovaru na územie nášho štátu. 

Článok pokračuje pod reklamou

Spresnil, že na Slovensku je zabezpečený systém kontroly potravín z farmy na stôl, každé zviera je prehliadnuté a je garantovane zdravé. Zviera sa vyšetruje aj priamo na bitúnku pred zabitím, počas zabitia a následne po zabití sa vyšetruje aj mäso a vnútorne orgány z neho.

Vykonávame permanentnú 100-percentnú kontrolu. Vďaka tomuto systému Slovensko doteraz nečelilo žiadnemu škandálu v súvislosti s mäsom (nielen hydinové). Slovenských spotrebiteľov preto vyzývame, aby vyhľadávali overené a bezpečné slovenské produkty, ktoré máme pod kontrolou už od farmy, cez spracovanie až po pult predajne,“ zdôraznil Hrežík.

Doplnil, že vo všeobecnosti produkty živočíšneho pôvodu (hydinové mäso vrátane) dovážané do EÚ z tretích krajín podliehajú hraničnej veterinárnej kontrole na vonkajších hraniciach EÚ. Cielene je zameraná aj kontrola na slovenskej hranici pri dovoze hydinového mäsa z Ukrajiny. 

O štátnej pomoci sa rokuje

Dodal, že MPRV SR aktuálne rokuje o finančných prostriedkoch pre štátnu pomoc na budúci rok. Nepriaznivá situácia je vo viacerých odvetviach pôdohospodárstva. Záujmom MPRV SR je vyjednať čo najviac finančných prostriedkov pre podporu potravinárstva, spracovateľského priemyslu a prvovýroby. Pripravujú sa preto opatrenia pre podporu potravinárskeho priemyslu v rámci strategických dokumentov, ako je Spoločná poľnohospodárska politika (CAP), Plán obnovy, či nastavenie schém štátnej pomoci.

Riaditeľ ÚHS Daniel Molnár vo štvrtok na tlačovej besede informoval, že situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje a je už kritická. Slovenskí producenti hydinového mäsa majú čoraz väčší problém presadiť svoje kvalitné produkty do zahraničných obchodných reťazcov, ktoré neustále zvyšujú dovozy a extrémne znižujú ceny dovážaného hydinového mäsa. Keďže slovenský trh s potravinami je úplne otvorený, na svoje pulty umiestňujú prebytky hydinového mäsa z okolitých krajín, najmä Poľska, Ukrajiny, Rumunska a ČR.

zdroj: TASR / úprava: redakcia