Daňové poradenstvoDaňové priznanieFinancieJednoduché účtovníctvoKontrolyOdvodyPodvojné účtovníctvoÚčtovné dokladyÚčtovnícka poradňaÚčtovníctvo xa Publikované 7. februára 2022 zobraziť celý profil

Slovenskí živnostníci či majitelia eseročiek si neraz, cieľom optimalizovať dane, dávajú do nákladov hodinky, dovolenky, elektroniku, ošetrenie u zubára či ďalšie predmety osobnej potreby. Podnikatelia okrem toho často využívajú firemné prostriedky na súkromné účely. Vyplýva to z praxe právnikov či daňových poradcov. Okrem zjavných daňových dopadov tieto transakcie majú aj významné právne dôsledky, lebo pri kontrole nemusí daňový úrad tieto náklady uznať a môže podnikateľovi vyrubiť pokutu niekoľko stoviek či tisícok eur. Za krátenie daní môže naviac hroziť  trest odňatia slobody až na 12 rokov, podľa rozsahu. 

Preukázať a dostatočne vysvetliť

Na Slovensku nie sú zriedkavé situácie, kedy si podnikateľ z firemného účtu zaplatí hodinky, kabelku, zubára, lístky do kina, okuliare alebo luxusnú dovolenku označenú ako služobná cesta. Prípadne si to živnostník dá do nákladov. Právnici z však upozorňujú, že  pri obhajovaní týchto nákladov leží bremeno primárne na pleciach daňovníka a daňový úrad či súd nemusí tieto náklady uznať:  „Každý podnikateľ môže mať nejaký legitímny dôvod, prečo potrebuje pre svoj výkon podnikania drahšie hodinky, kabelku a tak ďalej. Potrebné je však preukázať nutnosť takéhoto štandardu, aby si daňovník napríklad získal dôveru u určitých klientov a podobne. Zároveň musí byť dostatočne vysvetlené, že takéto vybavenie nie je používané súkromne. Súdy riešili napríklad prípad obstarania okuliarov žeriavnikom, ktorý mal očnú vadu. Súd v tomto prípade takýto náklad nepovažoval za daňový výdavok, pretože žeriavnik by si musel beztak tie okuliare obstarať,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax.

Posúdenie odborníkmi

Ak sa však chcú daňovníci vyhnúť problémom pri daňovej kontrole, vždy majú aj ďalšiu možnosť: „Vzhľadom na spomínanú nepredvídateľnosť rozhodovacích orgánov odporúčam minimálne pri väčších transakciách nechať to posúdiť odborníkmi pre danú oblasť. Pri zachovaní dobrej viery práve takýto posudok chráni pred trestnoprávnou zodpovednosťouAk sa však podnikateľ stráni preukazovaniu daňovému úradu, stále môže využiť uplatňovanie výdavkov 80 % – 20 % na majetok osobnej potreby,“ vysvetľuje daňový advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax. 

Pozor na využívanie firemných peňazí na súkromné účely

V slovenskom prostredí je podľa právnikov tiež bežnou praxou, že podnikatelia si pokladňu spoločnosti zamieňajú s peňaženkou štatutára. Či a ako je možné peniaze z podnikateľského účtu alebo kasy použiť, záleží na tom, či ide o živnostníka, eseročku alebo veľkú firmu. Voľnú ruku pri nakladaní s peniazmi z podnikateľského účtu majú SZČO. Nemusia sa zaoberať tým, kedy a akým spôsobom si vyberú peniaze z podnikania, aby ich mohli využívať aj na súkromné účely. To však už neplatí v prípade, ak ide o jednoosobové s.r.o.. Najmä menší podnikatelia podľa právnikov zabúdajú na to, že obchodná spoločnosť (a teda aj s.r.o.) je korporačne, účtovne aj daňovo striktne oddelená od jej majiteľa a aj prípadné sankcie za daňové či právne delikty môžu byť rôznorodé. „Nejde teda iba o to, či si podnikateľ môže dať mikrovlnku do nákladov, lebo si v nej zohrievate obed počas home office. Ak chce majiteľ s.r.o. legálne použiť zisk na súkromné účely, musí si vyplatiť dividendy (existujú aj iné možnosti, ale dividendy sú základnou, právom predpokladanou alternatívou), ktoré podliehajú zrážkovej dani. Inak ide, v mimoprávnej terminológii, o tunelovanie majetku spoločnosti, za ktoré sú zodpovední nielen štatutár, ale aj samotný príjemca či príjemcovia týchto benefitov. A to môže mať trestnoprávne konzekvencie aj v súvislosti s inými, nedaňovými trestnými činmi (napríklad poškodzovanie veriteľa),“ zdôrazňuje daňový advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Pri väčších spoločnostiach je podľa právnikov účtovná a ekonomická transparentnosť síce vyššia, no ani väčšie spoločnosti sa nevyhnú technickým chybám. Ide napríklad o situácie, kedy sa využíva firemný majetok s plným odpočtom DPH pre súkromné účely zamestnancov, rozdávanie podielov na firme zamestnancom bez zdanenia a „zdôvodnenia“ týchto príjmov, rôzne nepeňažné benefity a podobne. 

Pokuty a tresty môžu byť vysoké

Podľa právnikov treba mať na pamäti, že daňová optimalizácia je hlavne o poznaní práva a hraníc, v ktorých sa daňovník môže pohybovať. Pri zistených nedostatkoch totiž daňovníkom hrozia pokuty vo výške aj niekoľko tisíc eur. Za krátenie daní môže naviac hroziť  trest odňatia slobody až do  výšky 12 rokov, podľa rozsahu. „So stúpajúcou spoločenskou a ekonomickou situáciou na Slovensku a mierou informačného rozvoja vo verejnej správe bude pravdepodobne narastať aj vyspelosť slovenského podnikateľského sektora a možnosti štátu efektívnejšie bojovať proti týmto právnym a daňovým neduhom. Navyše, hranica prekročenia z pásma „pokuty“ do pásma trestnoprávnej zodpovednosti je na Slovensku (a nielen na Slovensku) veľmi nejasná. Tým je poskytnutý široký priestor pre orgány činné v trestnom konaní pri uplatňovaní vlastnej, aj svojvoľnejšej, úvahy,“ uzatvára daňový advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax.

Zdroj: Kancelária Highgate Law & Tax / úprava redakcia

Kancelária Highgate Law & Tax funguje od roku 2018, no za krátky čas sa vyrovnala najsilnejším a najväčším právnickým kanceláriám pôsobiacim na Slovensku. Prepája oblasť právneho, daňového a poradenstva. Jej zakladatelia sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií pre prípravu legislatívy upravujúcej oblasť regulácie kryptomien.