EkonomikaPriemyselSlovenskoZahraničie xa Publikované 24. januára 2022 zobraziť celý profil

Spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite, úloha lesov a produktov z dreva v politikách životného prostredia, ale aj ceny energií boli hlavnými témami dvojdňového rokovania (21. a 22. januára) vo francúzskom meste Amiens. Pod taktovkou francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ sa za diskusným stolom stretli ministri EÚ pre energetiku a životné prostredie. Vedúcim delegácie Ministerstva hospodárstva SR bol štátny tajomník Karol Galek.

Prekážky pre naplnenie klimatických ambícii

Rokovanie potvrdilo potrebu zohľadnenia sociálnych dopadov transformácie energetiky, hoci názory na riešenie v rámci národnej a európskej úrovne sa medzi jednotlivými štátmi rôznia. Štátny tajomník Karol Galek za problematický označil fakt, že návrhy balíka Fit for 55 síce zvyšujú celkovú klimatickú ambíciu, no zároveň vytvárajú aj nové prekážky pre jej naplnenie. Požiadavky členských štátov na flexibilitu a zohľadnenie národných odlišností je potrebné zobrať do úvahy aj v prebiehajúcich intenzívnych rokovaniach na úrovni EÚ. 

Vysoké ceny energií pretrvávajú

Diskusia ministrov pre energetiku bola zameraná na témy cien energií, energetickej efektívnosti a úlohy vodíka v EÚ. Súčasné vysoké ceny elektriny a plynu sú pretrvávajúcim problémom, ku ktorému sa pravidelne vracajú aj lídri EÚ na svojich samitoch. Diskusia ministrov o cenách sa týkala zachovania cenovo dostupných dodávok energie, zabránenia cenovým šokom, ochrany pri zlyhaní dodávateľov a reforiem trhu a regulácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Jadro ako udržateľná technológia

Karol Galek vyslovil okrem iného požiadavku zohľadniť dekarbonizovaný energetický mix daného štátu, ako je tomu aj v prípade Slovenska, v nižších cenách energií. Zároveň uviedol, že „zemný plyn a jadrová energia budú musieť byť súčasťou dekarbonizácie a teda aj taxonómie“. Plyn by mal byť uznaný ako prechodné palivo a jadro ako udržateľná technológia s potenciálom technologického rozvoja. „Nikto nemá čarovný prútik, aby sme mohli zo dňa na deň dosiahnuť klimatickú neutralitu, hoci toto je naším spoločným cieľom, ktorý Slovensko podporuje. Je potrebné čo najviac využiť národné podmienky, ako aj existujúcu infraštruktúru a jej dekarbonizačný potenciál,“ uzavrel Galek.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / úprava redakcia