EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 28. februára 2022 zobraziť celý profil

Za posledného pol roka bolo v januári odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi najmenej ľudí. Klesajúci trend je pritom dlhodobý. Zároveň stúpa počet poberateľov štátnych sociálnych dávok. Štát prostredníctvom nich finančne podporil takmer 700-tisíc občanov. 

Ďalší pokles

V januári opäť klesol počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Za uplynulých 18 rokov zaznamenalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) nižší počet poberateľov pomoci iba raz, vlani v júli. Pre porovnanie – kým v rekordnom roku 2007 prekračoval počet ľudí poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi 200-tisícovú hranicu, v januári tohto roka ich bolo menej ako 60-tisíc.

Najhorší je juh

Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny ovplyvňuje situáciu viacero faktorov z oblasti ekonomiky a legislatívy. „Jedným z nich je ekonomický rast. Premieta sa aj do zlepšovania podmienok života osôb s nedostatočnými príjmami a do poklesu žiadateľov o pomoc,“ vysvetľuje výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. Najviac poberateľov je vzhľadom na celkový počet obyvateľov regiónu, na juhu Banskobystrického a Košického kraja. Konkrétne v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica a Rožňava.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Stúpol počet dávok na detí

V januári stúpol počet poberateľov štátnych sociálnych dávok, keď sa priblížil k hranici 700-tisíc. V počte vyplatených dávok dominovali prídavky na dieťa. Najväčší objem peňazí však štát vyplatil na rodičovské príspevky, ktoré rástli tiež. Ešte pred pandémiou, v decembri 2019, vyplatil štát príspevky v celkovej sume nižšej ako 31 miliónov eur. V prvom mesiaci tohto roka to bolo takmer 53 a pol milióna eur. Inštitút  tento nárast zdôvodňuje najmä zmenou legislatívy, ktorá pred dvoma rokmi priniesla zvýšenie príspevkov a tým aj výrazný nárast počtu poberateľov a celkovej vyplatenej sumy.

Zdroj: ÚPSVaR / úprava redakcia