Daňové poradenstvoFinančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 13. decembra 2018 zobraziť celý profil

Od januára už podnikateľom a účtovníkom ubudne starosť s dvojnásobným platením DPH. Doteraz ak nakupovali niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach a nie vo veľkoobchode, tak museli DPH z nákupu odviesť dvakrát.

V praxi ak napríklad prevádzka reštaurácie súrne potrebovala kúpiť ryžu, bazalku, či bylinkový čaj a zamestnanec išiel do najbližšieho hypermarketu, tak z vystaveného dokladu ERP si platiteľ dane (kupujúci) nemohol uplatniť odpočet dane, resp. musel odviesť daň štátu druhý krát. Raz ju podnikateľ zaplatil v obchode a druhýkrát ju zaplatil daňovému úradu. Rovnaká situácia bola aj pri nákupe výrobkov z kovov ako napr. oceľové roxory, výrobky zo železa alebo ocele používané napr. v sadrokartónových stropoch, pletivo zo železného alebo oceľového drôtu a mnohé iné.

Od januára 2019 dochádza k očakávanej zmene

Podnikatelia si budú môcť uplatniť odpočet DPH aj  za nákupy v predajniach, kde dostanú doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Novela podnikateľom zjednoduší situáciu a odstráni zbytočné finančné náklady, ktoré museli znášať.

Soňa Ugróczy – Slovenská komora daňových poradcov: „Súčasná právna úprava pravidiel uplatňovania mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri transakciách s vybranými komoditami ako sú poľnohospodárske plodiny a výrobky zo železa a ocele spôsobila v priebehu roka 2018 platiteľom dane praktické problémy. Pri nákupe takého tovaru nemali právo na odpočet DPH z dokladu vystaveného elektronickou registračnou pokladnicou, pretože osobou povinnou platiť daň štátu bol odberateľ teda kupujúci. A to aj napriek tomu, že maloobchod odviedol DPH štátu priamo pri predaji týchto tovarov.

Od 1. januára 2019 dochádza k zmene v tom, že tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa sa nebude uplatňovať pri predaji vyššie uvedených tovarov, pri ktorých dodávateľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru, t.j. doklad z ERP, kupujúci bude mať právo na odpočet DPH, ak použije tovary na podnikanie.

Soňa Ugróczy – Slovenská komora daňových poradcov: „Oceňujeme veľmi jednoduché administratíve riešenie novely zákona o DPH, ktoré vyhovuje podnikateľskému prostrediu a odstráni zbytočné dvojité zdanenie platiteľov dane.

Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny v oblasti DPH

Od nového roka príde k zníženiu sadzby DPH na ubytovacie služby. Novoročnú lyžovačku s ubytovaním by ste tak mali mať so sadzbou 10% DPH na ubytovacie služby.

Ďalšia zaujimavá zmena sa týka prenájmov. V súčasnosti ak firma prenajala byt v ktorom mala sídlo iná spoločnosť, prenájom tohto bytu mohol byť zaťažený daňou z pridanej hodnoty. Od januára 2019 dochádza k významnej zmene pri tomto type prenájmov.

Soňa Ugróczy – Slovenská komora daňových poradcov: „Novelou zákona dochádza k obmedzeniu práva voľby prenajímateľa na zdanenie prenájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome, pričom tento typ prenájmu musí byť od 1. januára aj medzi podnikateľmi v režime oslobodenia od dane. Keďže prenájom napr. bytu inej spoločnosti bude bez DPH, nebude mať prenajímateľ ani právo na odpočítanie DPH na vstupe napr. z energií na prevádzku bytu, z rekonštrukcie bytu a podobne. A to bez ohľadu na skutočnosť, že by v byte bolo napr. sídlo firmy. Upozorňujem, že táto zmena sa vzťahuje na zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorené po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018. Zároveň sa doplnilo, že aj predaj bytu, rodinného domu a apartmánu po 5 rokoch bude vždy oslobodený od dane.

Pre podnikateľov sa od januára 2019 ruší nástroj zábezpeka na DPH

Je to záloha, ktorú museli na účet daňového úradu zaplatiť rizikoví podnikatelia, ak sa chceli stať platiteľmi DPH. Sumy o zložení zábezpeky sa pohybovali od 1 000 do 500 000 eur.

Soňa Ugróczy – Slovenská komora daňových poradcov: „Zábezpeka na daň, ako inštitút bol zavedený do zákona o DPH v roku 2012 a jeho účelom bolo eliminovať negatívne dôsledky spočívajúce vo vzniku daňových nedoplatkov na DPH spôsobených novoregistrovanými platiteľmi dane. Zrušenie tohto inštitútu potvrdzuje jeho nadbytočnosť, čo je pozitívna zmena. Ak podnikatelia mali povinnosť zaplatiť zábezpeku na daň a bola realizovaná jej úhrada na účet správcu dane, a táto zábezpeka nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani, tak daňový úrad vráti automaticky všetky zábezpeky do 28. februára 2019.

Novela zákona o DPH prináša aj zmeny pre živnostníkov

V súčasnosti zákon o DPH zohľadňuje pri výpočte obratu pre povinnú registráciu DPH rozdiel medzi podnikateľmi, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo (hotovostný princíp – dodania vstúpia do obratu až po úhrade) a podvojné účtovníctvo (dodania vstúpia do obratu pri vystavení faktúry). Po novom si podnikatelia, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo musia sledovať obrat už pri vystavení faktúr, bez ohľadu na dátum ich úhrady.