E-shopyMarketingPodnikanie xa Publikované 28. augusta 2019 zobraziť celý profil

Európska komisia vydala tento rok štúdiu s názvom Digital Skills – New Professions, New Educational Methods, New Jobs (v preklade Digitálne zručnosti – Nové profesie, nové vzdelávacie metódy, nové pracovné miesta). Štúdia svojimi prieskumami potvrdzuje dôležitosť a obrovský význam ovládania digitálnych zručností v dnešnom svete.

Je preto relevantné hovoriť o tejto téme práve teraz na konci prázdnin, pretože september je pre študentov časom, keď sa začínajú znovu vzdelávať a tento mesiac môžeme označiť ako pomyselný začiatok doplnkového vzdelávania aj pre všetkých pracujúcich či prácu hľadajúcich, ktorým skončilo dovolenkové obdobie. Koniec koncov, na ďalšie vzdelávanie nie je nikdy príliš skoro, ani príliš neskoro.

O tom, v čom spočíva najväčší význam doplnkového vzdelávania, hovorí odborník v oblasti vzdelávacích kurzov, Radovan Debnár zo spoločnosti Learn2Code: “Je logické, že záujem o štúdium a rozvíjanie digitálnych zručností rastie, ľudia si totiž uvedomujú príležitosti v oblasti digitálnych technológií. To sa samozrejme netýka len študentov a mladých ľudí. Aj tí starší vedia, že lojalita k firme a dlhoročné skúsenosti už nie sú zárukou ich nenahraditeľnosti. Očakávania zamestnávateľov sa menia a je to zároveň výzva na sebe pracovať, nájsť si lepšiu a zaujímavejšiu prácu, zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, zlepšiť svoj životný štandard a podobne.”

Nasledujúca infografika zo štúdie Digital Skills dokazuje, že medzi zručnosťami, ktoré budú v najbližšej dobe vyžadovať zamestnávatelia, majú výrazné zastúpenie práve počítačové a dátové znalosti.

Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti bude približne 90 % pracovných miest v Európe od zamestnancov vyžadovať určitý stupeň digitálnej spôsobilosti. Európsky index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2018 uvádza, že 43 % občanov a 35 % európskych pracovníkov v súčasnosti nemá dostatočné digitálne znalosti. Taktiež sa až 40% zamestnancov obáva, že v budúcnosti nebudú mať dostatočné digitálne znalosti potrebné na vykonávanie svojej aktuálnej pracovnej pozície.

Na trhu je v súčasnosti situácia taká, že od malých a stredných podnikov (MSP) sa tiež očakáva dosahovanie istého levelu digitálnych zručností. Požiadavky na odbornosť sa menia súčasne s vývojom a rastom samotných MSP – líšia sa podľa toho, či je to začínajúca firma alebo skúsenejšia s dlhším pôsobením.

Nové spoločnosti sa oveľa viac zameriavajú na základné digitálne schopnosti, napríklad, či sú schopné aktualizovať webovú stránku spoločnosti, alebo používať jeden z mnohých ľahko dostupných nástrojov na zlepšenie tímovej komunikácie. Pokročilejšie MSP môžu pracovať na špecializovanejších digitálnych zručnostiach (napr. riešení kybernetickej bezpečnosti alebo rozširovanie poznatkov o jazykoch pre vývoj softvéru).

Podľa týchto digitálnych zručností si MSP hľadajú svojich zamestnancov. Na to, aby vás do zamestnania prijali, musíte vedomosťami disponovať vy sami. Preto je často nevyhnutné, aby ste sa individuálne dovzdelávali a dopĺňali svoje digitálne vzdelanie.

V súčasnosti existuje množstvo možností, ako pracovať na svojom doplnkovom vzdelaní

Hovorí Radovan Debnár zo spoločnosti Learn2Code: “Dnes má naozaj každý možnosť vybrať si formu štúdia, ktorá mu vyhovuje. Pre mnohých je však absolvovanie kurzov zároveň časovo a finančne náročné. To nás podnietilo k založeniu Learn2Code, kde majú ľudia možnosť vzdelávať sa v rôznych oblastiach ako programovanie, marketing, data science a pod. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom videotutoriálov vo vlastnom tempe, odkiaľkoľvek, a to i pri obmedzenom rozpočte. Máme mnoho úspešných študentov, ktorým sa podarilo získať atraktívnu pracovnú pozíciu i napriek tomu, že nemajú vysokú školu a boli v tejto oblasti začiatočníkmi. Táto skúsenosť dokazuje, že ak sú ľudia motivovaní a vytvoríte im vhodné podmienky na vzdelávanie, vzdelávanie bude efektívne, ľudia spokojnejší a trh práce vyrovnaný.”

Vďaka rozšíreniu svojich digitálnych zručností sa môžete posunúť bližšie k vysnívanému zamestnaniu, študenti môžu nabrať praktické skúsenosti ešte počas štúdia a uchádzať sa napríklad o platené stáže, kde sa už očakáva istá dosiahnutá úroveň vedomostí. Motiváciou pre vás môže byť aj nasledujúci prehľad európskych krajín, ktorý poukazuje na to, koľko je voľných pracovných miest požadujúcich digitálne zručnosti.

Zdroj: European Commission, 2019: Digital Skills – New Professions, New Educational Methods, New Jobs