Účtovníctvo xa Publikované 11. januára 2021 zobraziť celý profil

Poskytovatelia sociálnych služieb majú od pondelka aktivované elektronické schránky, komunikovať so štátom teda už vedia on-line. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Poskytovatelia sociálnych služieb tak môžu podľa MIRRI pružnejšie reagovať na jednotlivé schémy pomoci poskytované štátom, napríklad v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Dnes máme 2292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb

Podľa dát rezortu práce existuje v súčasnosti 2292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v odlišných oblastiach, ako napríklad zariadenie sociálnych služieb, prepravná služba a podobne. Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť samotná obec, alebo ňou zriadená rozpočtová či príspevková organizácia, ale môže ním byť aj neverejný poskytovateľ.

Ako ozrejmil rezort informatizácie, tí poskytovatelia, ktorí už e-schránkami disponujú, ich budú využívať naďalej ako doteraz. „E-schránka v postavení právnickej osoby bola zriadená a je aktivovaná len pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí doposiaľ žiadnu elektronickú schránku nevyužívali,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že existujú však aj výnimky.

Prvú výnimku tvoria poskytovatelia sociálnych služieb v postavení fyzickej osoby, ktorí si v zmysle platného zákona o e-Governmente musia požiadať o zriadenie e-schránky sami. Druhou výnimkou sú organizačné jednotky, pre ktoré musia požiadať o zriadenie e-schránky ich zriaďovatelia. 

Rezort informatizácie dodáva, že žiadosť o zriadenie e-schránky pre fyzickú osobu treba zaslať elektronicky alebo listinne s úradne overeným podpisom. Schránka následne bude do piatich pracovných dní zriadená.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako funguje e-schránka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) novovytvorené elektronické schránky poskytovateľov sociálnych služieb aktivovala automaticky do 10 dní od ich zriadenia, čo v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ si elektronickú schránku aktivuje sám priamo vo svojej e-schránke,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI Peter Kucer.

Štát bude s poskytovateľmi komunikovať len elektronicky a úradné rozhodnutia im už nebude posielať poštou

Na prístup do e-schránky však musia mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód a príslušné certifikáty. Štatutári takýchto organizácií by si preto podľa Kucera mali overiť, či majú v Registri právnických osôb uvedené správne údaje. „Ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky či ministerstvo vnútra, so žiadosťou o aktualizáciu údajov,“ dodal Kucer.

Všetky potrebné informácie rezort sprístupňuje aj na stránke slovensko.sk. Otázky zodpovie aj call centrum NASES, klásť ich možno aj cez kontaktný formulár cez helpdesk portálu slovensko.sk.

zdroj: TASR / úprava: redakcia