EkonomikaKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikanie xa Publikované 2. novembra 2021 zobraziť celý profil

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo o doplatení Prvej pomoci pre zamestnávateľov za mesiace júl a september. Výška pomoci sa tak zvýši o jednu štvrtinu, a to do maximálnej výšky pomoci 1.100 eur na zamestnanca v opatrení 1 a 880 eur na zamestnanca v opatrení 3A.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú za mesiace júl a september na základe zverejnených výkazov pomoc vo výške 80% z náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi. Schválené uznesenie vlády SR umožňuje vyplácať pomoc až do výšky 100% z náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi, ktorá však nesmie prekročiť 80% z priemerného zárobku zamestnanca za posledný štvrťrok. Základom pre výpočet je v rámci Prvej pomoci hrubá mzda, v rámci Prvej pomoci+ a Prvej pomoci ++ je to celková cena práce. 

Zamestnávateľom, ktorí zaslali výkaz za mesiac júl, doplatok vyplatí príslušný úrad práce automaticky do konca novembra. O výške doplatku budú informovaní oznámením, ktoré im bude doručené do elektronickej schránky. Výkazy za mesiac júl mohli zamestnávatelia zasielať elektronicky do konca septembra. 

Zamestnávateľom, ktorí už zaslali výkaz za mesiac september alebo ho zašlú do zverejnenia nového výkazu, doplatok vyplatí príslušný úrad práce tiež automaticky do konca novembra. O výške doplatku budú informovaní oznámením, ktoré im bude doručené do elektronickej schránky. Výkazy za mesiac september je možné zasielať elektronicky do konca novembra. 

Článok pokračuje pod reklamou

Nový výkaz za mesiac september a výkaz za mesiac október zverejní ministerstvo práce v priebehu budúceho týždňa. Výkazy za mesiac október budú môcť zamestnávatelia zasielať elektronicky do konca decembra. 

K uvedenej zmene pristupuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR na základe opakovaného upozornenia Aliancie priemyselných zväzov a dopravy a pána Jozefa Mihála. Za upozornenie im ďakujeme a za chybu sa zamestnávateľom ospravedlňujeme. K dnešnému dňu sa doplatky týkajú 4 034 zamestnávateľov. 

Táto zmena sa netýka opatrení 2 a 4, kde sa vyplácajú fixné sumy príspevkov. Netýka sa ani opatrenia 1 a 3a za mesiac august, za ktorý sa v súlade s uznesením vlády SR pomoc nevypláca.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR