EkonomikaPodnikanieSlovenskoSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 19. septembra 2019 zobraziť celý profil

Zamestnávatelia, u ktorých praxujú žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, nemajú v tejto súvislosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. To znamená, že praxujúcich žiakov a študentov zamestnávateľ neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za nich neodvádza poistné na sociálne poistenie. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je rozhodujúca.

Ak totiž žiak strednej školy vykonáva praktické vyučovanie v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave alebo študent vysokej školy praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona o vysokých školách, nemá postavenie zamestnanca. Obdobie výkonu odbornej praxe sa im teda v budúcnosti nezarátava na dôchodkové účely.

zdroj: Soc poist