Gastronómia a hotelierstvoKontrolyPotravinárstvo xa Publikované 18. decembra 2021 zobraziť celý profil

V mesiacoch október a november Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) vykonala 195 kontrol, z toho 13 kontrol vo výrobe, 99 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 56 kontrol v maloobchodných predajniach a 9 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Kontrolóri taktiež vykonali 18 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín.

Cielená kontrola sudových vín predávaných na Slovensku

Počas cielenej kontroly vykonanej v období september a október v zmysle Zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj sudových vín predávaných v maloobchodných prevádzkach, špecializovaných maloobchodných prevádzkach a vo veľkoobchodných skladoch.

Inšpektori pri podozrení na nekvalitu sudového vína odoberali vzorky do náhradných balení, ktoré boli následne analyzované v akreditovaných laboratóriách ŠVPÚ.

Graf: ŠVPS SR

Zistenia senzorickou a analytickou analýzou v laboratóriách ŠVPÚ

Celkovo bolo vykonaných 60 kontrol počas ktorých bolo odobratých 55 vzoriek z čoho 18 vzoriek bolo nevyhovujúcich čo je 32,7 % porušenosť. Odobraté vína boli pôvodom zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a EU spoločenstva v kategóriách najviac zastúpených vín bez zemepisného označenia s označením odrody. 

Najviac nedostatkov – až 9 vzoriek bolo zistených pri senzorickom hodnotení pre vôňu a chuť nečistú hlavne po oxidácií, myšine, mikrobiálnom rozklade, syntetických arómach, pelargónii, čo celkovo predstavuje 16,3 % porušenosť.

V označovaní boli zistené nedostatky v 5-tich prípadoch, hlavne v nepresnom údaji o obsahu alkoholu, (vždy bol nameraný nižší obsah alkoholu ako bol uvedený predajcom) čo predstavuje 9,1 % porušenosť.

7,2 % porušení prípadov bolo zistených pri prekročení limitu celkového oxidu siričitého.

Správne konania a postihy

Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania, kde predávajúcim hrozí sankčný postih a zároveň sú stiahnuté z predaja.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Zdroj ŠVPS SR, úprava redakcia