E-commerceE-shopyKontrolyPodnikanieVšeobecné obchodné podmienkyZaloženie e-shopu xa Publikované 18. novembra 2021 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) sa svojou činnosťou každým rokom intenzívnejšie zameriava na nekalé obchodné praktiky predávajúceho voči spotrebiteľom a tiež na nerovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľom – diskrimináciu spotrebiteľa.

SOI považuje za nekalú obchodnú praktiku najmä klamlivé konanie, klamlivé opomenutie konania a agresívne obchodné praktiky. Tiež zákon o ochrane spotrebiteľa popisuje kedy sa obchodná praktika považuje za klamlivú – ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa.

SOI vo svojej výročnej správe za rok 2020 uvádza príklady nekalých obchodných praktík, zistených pri kontrole v internetových obchodoch, vyberáme nasledovné:

,, – predávajúci nedodržal lehotu, do ktorej sa zaviazal dodať tovar, čím došlo ku klamlivému konaniu vo vzťahu k hlavnému znaku produktu, konkrétne vo vzťahu k dodacej lehote tovaru,
– predávajúci uviedol na internetovej stránke nesprávne množstvo a špecifikáciu tovarov, aké sa zaviazal dodať spotrebiteľovi,
– predávajúci neuvádzal cenovú informáciu za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a ani nijakým iným spôsobom neinformoval spotrebiteľa o možnom výpočtu tejto ceny,
– pri kontrole internetového obchodu bolo zistené, že predávajúci v obchodných podmienkach uvádzal: „Obrázky pri výrobku môžu byť len ilustračné…“  Uvedená podmienka vykazuje znaky nekalých obchodných praktík.“

Za takéto zistenia nesprávnych formulácii v obchodných podmienkach podnikateľov, SOI ukladá pokuty. Priemerná výška pokuty napr. Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešove bola: 

Rok 2019 – 992 €,
rok 2018 – 995 €,
rok 2017 – 991 €
.

Nakoľko sankcie za nedostatky v obchodných podmienkach sa hýbu rádovo v stovkách eur, jednoznačne odporúčame prevenciu. Správnym nastavením obchodných, reklamačných podmienok a iných legislatívnych povinností môžete eliminovať hroziace sankcie pri kontrole e-shopu.

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Radi vás oboznámime, ako to v praxi chodí, na čo sa inšpektori pri kontrole internetových obchodov a predaja na diaľku zameriavajú. Tiež vám opíšeme postup správneho konania a iné know-how, ktoré sme nadobudli v praxi ako inšpektori. Vaše pôvodné obchodné podmienky vám môžeme skontrolovať, alebo dodáme priamo na mieru pre váš sortiment predaja, alebo služieb.

    Zdroj:
    Výročná správa SOI za rok 2020
    Rozhodnutie I-SOI Prešov č. IN/06/07/20 122/07/20